สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 21 4 0 1 25
2 บ้านสวนหลวง 17 3 3 0 23
3 วัดใหญ่บ้านบ่อ 16 4 1 2 21
4 วัดราษฎร์บำรุง 15 15 4 2 34
5 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 15 14 1 2 30
6 อนุบาลสมุทรสาคร 14 2 1 1 17
7 วัดเจ็ดริ้ว 13 8 8 1 29
8 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 11 4 3 2 18
9 วัดท่าเสา 10 8 3 0 21
10 วัดนางสาว 10 3 2 1 15
11 วัดคลองครุ 9 10 3 1 22
12 บ้านคลองแค 9 4 0 0 13
13 วัดบางหญ้าแพรก 9 3 3 0 15
14 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 9 3 1 0 13
15 วัดยกกระบัตร 9 2 1 1 12
16 บ้านคลองตัน 9 1 1 0 11
17 วัดราษฎร์รังสรรค์ 8 8 6 1 22
18 อนุบาลบ้านแพ้ว 7 6 2 1 15
19 บ้านดอนไผ่ 7 5 1 1 13
20 วัดปัจจันตาราม 7 3 3 1 13
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 7 3 2 2 12
22 บ้านดอนไก่ดี 7 1 1 0 9
23 บ้านบางน้ำจืด 6 6 1 1 13
24 บ้านปลายคลองน้อย 6 5 1 0 12
25 สมฤดีสมุทรสาคร 6 4 4 0 14
26 วัดหนองบัว 6 3 3 0 12
27 วัดบางขุด 6 3 2 0 11
28 เทศบาลวัดเจษฎาราม 6 3 1 1 10
29 วัดบางปลา 6 3 1 0 10
30 เทศบาลบ้านมหาชัย 6 0 0 0 6
31 บ้านอ้อมโรงหีบ 5 3 6 2 14
32 บ้านบางปิ้ง 5 3 2 1 10
33 วัดสวนส้ม 5 2 1 1 8
34 ประชินนุสรณ์ 5 2 0 0 7
35 วัดอ้อมน้อย 5 2 0 0 7
36 วัดใหญ่จอมปราสาท 5 1 0 0 6
37 วัดศรีสุทธาราม 4 8 2 3 14
38 วัดศิริมงคล 4 2 1 1 7
39 วัดโคกขาม 4 2 1 0 7
40 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 4 2 0 0 6
41 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 4 1 2 0 7
42 ทานตะวันไตรภาษา 4 0 0 0 4
43 ไทยรัฐวิทยา 9 4 0 0 0 4
44 วัดสามัคคีศรัทธาราม 3 6 5 3 14
45 บ้านคลองซื่อ 3 5 3 1 11
46 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 3 4 2 1 9
47 สหกรณ์นิคมเกลือ 3 4 0 1 7
48 วัดโรงเข้ 3 2 1 1 6
49 วัดท่ากระบือ 3 2 0 0 5
50 บ้านยกกระบัตร 3 1 0 0 4
51 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 3 0 2 0 5
52 วัดหนองนกไข่ 3 0 1 0 4
53 บ้านคลองกระทุ่มแบน 3 0 1 0 4
54 ปัญจพรพิทยา 3 0 1 0 4
55 วัดอ่างทอง 3 0 0 0 3
56 วัดใหม่หนองพะอง 3 0 0 0 3
57 วัดบางปิ้ง 2 8 6 1 16
58 วัดบางกระเจ้า 2 2 5 0 9
59 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2 2 0 2 4
60 บ้านโรงเข้ 2 1 1 0 4
61 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 2 0 3 0 5
62 วัดกระโจมทอง 2 0 2 1 4
63 เทพนรรัตน์ 2 0 1 1 3
64 วัดธรรมโชติ 2 0 1 0 3
65 วัดใต้บ้านบ่อ 2 0 0 0 2
66 บ้านสันดาบ 2 0 0 0 2
67 วัดปากบ่อ 2 0 0 0 2
68 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
69 สามชัยวิเทศศึกษา 2 0 0 0 2
70 วัดเกตุมดีศรีวราราม 1 3 2 0 6
71 วัดหนองสองห้อง 1 3 1 0 5
72 บ้านคลองหลวง 1 3 1 0 5
73 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1 3 0 0 4
74 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 2 2 0 5
75 วัดดอนโฆสิตาราม 1 2 2 0 5
76 วัดโพธิ์แจ้ 1 2 1 1 4
77 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 2 0 1 3
78 วัดเจริญสุขาราม 1 2 0 1 3
79 วัดกาหลง 1 2 0 0 3
80 บ้านวังจรเข้ 1 1 1 0 3
81 วัดวิสุทธาราม 1 1 1 0 3
82 บ้านท่าทราย 1 1 0 0 2
83 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 1 1 0 0 2
84 วัดบางยาง 1 1 0 0 2
85 วัดพันธุวงษ์ 1 1 0 0 2
86 วัดศรีเมือง 1 1 0 0 2
87 วัดบ้านไร่ 1 0 2 0 3
88 วัดชีผ้าขาว 1 0 1 0 2
89 บ้านโคก 1 0 1 0 2
90 เจริญศิลป์ศึกษา 1 0 1 0 2
91 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 1 0 0 0 1
92 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 0 1
93 บ้านรางสายบัว 1 0 0 0 1
94 วัดน่วมกานนท์ 1 0 0 0 1
95 วัดบางน้ำวน 1 0 0 0 1
96 บ้านปล่องเหลี่ยม 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองหาดใหญ่ 1 0 0 0 1
98 สมฤดีสารินซิตี้ 1 0 0 0 1
99 สมุทรมณีรัตน์ 1 0 0 0 1
100 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 0 0 0 1
101 วัดบางพลี 0 3 0 0 3
102 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 1 0 0 1
103 วัดชัยมงคล 0 1 0 0 1
104 เมืองสมุทรสาคร 0 1 0 0 1
105 บ้านนาโคก 0 0 2 0 2
106 บ้านคลองสำโรง 0 0 1 0 1
107 วัดกระซ้าขาว 0 0 0 1 0
108 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 1 0
รวม 441 243 132 47 863