สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเสา 7 2 5 14 10 8 3 0 21
2 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 7 2 1 10 9 3 1 0 13
3 วัดราษฎร์บำรุง 6 8 3 17 15 15 4 2 34
4 วัดใหญ่บ้านบ่อ 6 6 1 13 16 4 1 2 21
5 บ้านสวนหลวง 6 5 1 12 17 3 3 0 23
6 เอกชัย 5 6 7 18 21 4 0 1 25
7 วัดคลองครุ 5 2 4 11 9 10 3 1 22
8 บ้านคลองตัน 5 0 2 7 9 1 1 0 11
9 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 4 5 2 11 15 14 1 2 30
10 วัดนางสาว 4 2 4 10 10 3 2 1 15
11 อนุบาลสมุทรสาคร 4 2 1 7 14 2 1 1 17
12 วัดเจ็ดริ้ว 3 5 2 10 13 8 8 1 29
13 บ้านคลองแค 3 2 1 6 9 4 0 0 13
14 สมฤดีสมุทรสาคร 3 2 0 5 6 4 4 0 14
15 วัดหนองบัว 3 2 0 5 6 3 3 0 12
16 บ้านดอนไผ่ 3 1 1 5 7 5 1 1 13
17 บ้านดอนไก่ดี 3 1 0 4 7 1 1 0 9
18 วัดยกกระบัตร 3 0 3 6 9 2 1 1 12
19 เทศบาลบ้านมหาชัย 3 0 1 4 6 0 0 0 6
20 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 2 2 2 6 7 3 2 2 12
21 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 2 1 2 5 11 4 3 2 18
22 วัดปัจจันตาราม 2 1 2 5 7 3 3 1 13
23 วัดราษฎร์รังสรรค์ 1 5 0 6 8 8 6 1 22
24 บ้านอ้อมโรงหีบ 1 3 0 4 5 3 6 2 14
25 วัดบางหญ้าแพรก 1 2 4 7 9 3 3 0 15
26 บ้านบางน้ำจืด 1 2 4 7 6 6 1 1 13
27 วัดสามัคคีศรัทธาราม 1 2 0 3 3 6 5 3 14
28 วัดสวนส้ม 1 1 2 4 5 2 1 1 8
29 วัดศรีสุทธาราม 1 1 2 4 4 8 2 3 14
30 อนุบาลบ้านแพ้ว 1 1 1 3 7 6 2 1 15
31 วัดบางปลา 1 1 1 3 6 3 1 0 10
32 วัดใหญ่จอมปราสาท 1 1 1 3 5 1 0 0 6
33 ประชินนุสรณ์ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
34 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1 0 2 3 4 1 2 0 7
35 วัดศิริมงคล 1 0 1 2 4 2 1 1 7
36 วัดท่ากระบือ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
37 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
38 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1 0 1 2 1 3 0 0 4
39 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 0 1 2 1 2 2 0 5
40 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 0 1 2 1 2 0 1 3
41 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 4 2 0 0 6
42 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 1 0 0 1 2 0 3 0 5
44 บ้านสันดาบ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 วัดชีผ้าขาว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
46 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านปลายคลองน้อย 0 2 2 4 6 5 1 0 12
48 เทศบาลวัดเจษฎาราม 0 2 2 4 6 3 1 1 10
49 วัดอ้อมน้อย 0 2 0 2 5 2 0 0 7
50 วัดบางปิ้ง 0 1 2 3 2 8 6 1 16
51 วัดบางขุด 0 1 1 2 6 3 2 0 11
52 ทานตะวันไตรภาษา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
53 ไทยรัฐวิทยา 9 0 1 1 2 4 0 0 0 4
54 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 3 4 2 1 9
55 วัดหนองนกไข่ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
56 บ้านโรงเข้ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
57 เทพนรรัตน์ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
58 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 1 0 1 3 4 0 1 7
59 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 0 1 0 1 3 0 2 0 5
60 วัดบางกระเจ้า 0 1 0 1 2 2 5 0 9
61 วัดปากบ่อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดหนองสองห้อง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
64 วัดเจริญสุขาราม 0 1 0 1 1 2 0 1 3
65 บ้านโคก 0 1 0 1 1 0 1 0 2
66 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดกระโจมทอง 0 0 2 2 2 0 2 1 4
68 บ้านคลองกระทุ่มแบน 0 0 1 1 3 0 1 0 4
69 วัดธรรมโชติ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
70 สามชัยวิเทศศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
71 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 1 1 1 2 2 0 5
72 วัดกาหลง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
73 เจริญศิลป์ศึกษา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
74 บ้านรางสายบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 วัดน่วมกานนท์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านบางปิ้ง 0 0 0 0 5 3 2 1 10
77 วัดโคกขาม 0 0 0 0 4 2 1 0 7
78 บ้านคลองซื่อ 0 0 0 0 3 5 3 1 11
79 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 3 2 1 1 6
80 บ้านยกกระบัตร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
81 ปัญจพรพิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
82 วัดใหม่หนองพะอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
83 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 0 0 0 2 2 0 2 4
84 วัดเกตุมดีศรีวราราม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
85 บ้านคลองหลวง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
86 วัดโพธิ์แจ้ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
87 บ้านวังจรเข้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
88 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
89 บ้านท่าทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 วัดบางยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
95 วัดบางน้ำวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 สมฤดีสารินซิตี้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
102 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านนาโคก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
106 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วัดกระซ้าขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 113 100 91 304 441 243 132 47 816