เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 4
5 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางขุด สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง 4
5 วัดหนองนกไข่ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง 5
6 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 6
7 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 7
8 บ้านท่าทราย สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 8
9 วัดเจริญสุขาราม สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง 9
10 วัดใหม่หนองพะอง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 10
11 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 11
12 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 12
13 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนโฆสิตาราม สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 89.70 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่ากระบือ สพป. สมุทรสาคร 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 83.90 ทอง 4
5 วัดใหม่หนองพะอง สพป. สมุทรสาคร 82.40 ทอง 5
6 สมุทรมณีรัตน์ สพป. สมุทรสาคร 81.50 ทอง 6
7 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 80.90 ทอง 7
8 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 79.30 เงิน 8
9 วัดบางขุด สพป. สมุทรสาคร 77.10 เงิน 9
10 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 75.70 เงิน 10
11 บ้านบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 75.10 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันดาบ สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง 4
5 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 5
6 บ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 6
7 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 7
8 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคก สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 4
5 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 5
6 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 6
7 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 7
8 บ้านวังจรเข้ สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 7
9 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 9
10 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 10
11 บ้านท่าทราย สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 11
12 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 12
13 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 13
14 วัดวิสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 13
15 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง 4
5 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง 4
6 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง 4
7 ปัญจพรพิทยา สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 7
8 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 7
9 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 9
10 วัดบางขุด สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 10
11 วัดบางน้ำวน สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 10
12 วัดบางยาง สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 10
13 วัดพันธุวงษ์ สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 10
14 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนโฆสิตาราม สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 4
5 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 63 ทองแดง 5
6 วัดบ้านไร่ สพป. สมุทรสาคร 62 ทองแดง 6
7 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามชัยวิเทศศึกษา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 5
6 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สมุทรสาคร 77 เงิน 6
7 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 7
8 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 4
5 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 4
6 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 6
7 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 6
8 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 8
9 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 9
10 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 10
11 บ้านวังจรเข้ สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 11
12 ปัญจพรพิทยา สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 12
13 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมฤดีสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 91.87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากบ่อ สพป. สมุทรสาคร 91.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 89.07 ทอง 4
5 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 87.57 ทอง 5
6 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 87.41 ทอง 6
7 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 87.33 ทอง 7
8 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 86.46 ทอง 8
9 วัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 86.08 ทอง 9
10 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 85.80 ทอง 10
11 วัดโคกขาม สพป. สมุทรสาคร 83.59 ทอง 11
12 เทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 82.47 ทอง 12
13 ไทยรัฐวิทยา 9 สพป. สมุทรสาคร 80.13 ทอง 13
14 บ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 71.73 เงิน 14
15 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 71.05 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางปลา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 4
5 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 4
5 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง 5
6 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 86.67 ทอง 4
5 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 84.83 ทอง 5
6 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 83.50 ทอง 6
7 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 78.67 เงิน 7
8 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 78.17 เงิน 8
9 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 76.50 เงิน 9
10 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 75.67 เงิน 10
11 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 74.17 เงิน 11
12 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 68.83 ทองแดง 12
13 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 68.33 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ทานตะวันไตรภาษา สพป. สมุทรสาคร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุสรณ์ศุภมาศ สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 4
5 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 5
6 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 5
7 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 7
8 บ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 8
9 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 67 ทองแดง 9
10 วัดกระซ้าขาว สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม
11 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 0 เข้าร่วม
12 เทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 4
5 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 5
6 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 6
7 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 6
8 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 6
9 บ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 9
10 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 9
11 เทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 9
12 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 12
13 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 13
14 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 13
15 วัดศิริมงคล สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 13
16 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน