หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  
2 โรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นายนิกร สุทธิผาสุข   086-3015179
3 โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  
4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางประนอม ถาวรสิน   089-2441179
5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ต.สระะแก้ว อ.เมืองสระแก้ว นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม   089-2472541
6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายอำนวย แกมนิล   081-9403959
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นางกนกวรรณ รอดคง   096-28744535


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]