หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 48 33 76.74% 9 20.93% 1 2.33% 0 0% 43
2 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 50 30 69.77% 11 25.58% 1 2.33% 1 2.33% 43
3 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 33 23 76.67% 5 16.67% 2 6.67% 0 0% 30
4 โรงเรียนบ้านเขามะกา 22 20 90.91% 1 4.55% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 33 19 67.86% 7 25% 2 7.14% 0 0% 28
6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 33 17 60.71% 5 17.86% 4 14.29% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 27 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 40 16 51.61% 12 38.71% 3 9.68% 0 0% 31
9 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 39 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 25 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
11 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 30 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 24 14 58.33% 6 25% 4 16.67% 0 0% 24
13 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 23 13 59.09% 6 27.27% 3 13.64% 0 0% 22
14 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 16 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 30 12 52.17% 10 43.48% 1 4.35% 0 0% 23
16 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 24 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 22 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 27 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 22 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านหินกอง 23 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
21 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 20 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
22 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 21 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 18 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
25 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 22 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านแก้ง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 26 10 45.45% 8 36.36% 3 13.64% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 16 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
29 โรงเรียนสุภวิทย์ 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 19 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 19 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 21 8 42.11% 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
35 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านวังวน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 23 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
38 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 17 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 17 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านภูเงิน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองข่า 21 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนเขาสิงโต 17 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 17 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 13 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
50 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 23 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านคลองหาด 13 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนธรรมยานประยุต 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 14 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านชุมทอง 23 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านวังรี 17 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
59 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 18 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 1 6.25% 16
60 โรงเรียนบ้านนาดี 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
61 โรงเรียนวังศรีทอง 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านท่าระพา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 13 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
71 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 15 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 14 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
73 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
74 โรงเรียนวังไผ่ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 12 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 14 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 11 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านห้วย 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 12 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านซับถาวร 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 8 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านซับน้อย 17 3 23.08% 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 13
94 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 15 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
95 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนวังจระเข้ 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 12 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านวังทอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 10 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
100 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 9 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านสี่แยก 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านหนองแก 8 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านไทรทอง 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านวังแดง 22 2 9.52% 9 42.86% 9 42.86% 1 4.76% 21
111 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
112 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านท่าแยก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านลุงพลู 13 2 18.18% 2 18.18% 7 63.64% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านคลองทราย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านเขาข่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านวังดารา 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 19 1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 11
129 โรงเรียนบ้านวังสำลี 9 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านวังปืน 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 19 0 0% 7 70% 2 20% 1 10% 10
137 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 6 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านวังจั่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านคลองหมี 5 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]