สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 30 9 0 0 39
2 บ้านมหาเจริญ 24 7 1 0 32
3 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 17 5 0 0 22
4 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 17 4 2 0 23
5 อนุบาลวังสมบูรณ์ 16 5 4 2 25
6 บ้านเขามะกา 16 1 1 0 18
7 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 15 11 3 0 29
8 บ้านคลองยายอินทร์ 14 7 3 0 24
9 บ้านใหม่ไทรทอง 13 2 0 0 15
10 บ้านท่่าตาสี 12 7 5 1 24
11 บ้านโคกน้อย 12 6 3 0 21
12 บ้านทุ่งหินโคน 12 4 2 0 18
13 บ้านซับมะนาว 12 3 4 0 19
14 บ้านเขาแหลม 12 3 1 0 16
15 บ้านน้ำซับเจริญ 11 8 1 0 20
16 อนุบาลวัดสระแก้ว 11 6 2 0 19
17 บ้านธารนพเก้า 11 6 1 0 18
18 บ้านคลองเจริญ 11 4 4 0 19
19 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 11 4 1 1 16
20 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 10 8 3 1 21
21 บ้านหินกอง 10 5 2 0 17
22 อนุบาลคลองหาด 9 5 0 0 14
23 สุภวิทย์ 9 5 0 0 14
24 บ้านท่าช้าง 9 4 2 1 15
25 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 9 4 2 0 15
26 บ้านวังใหม่ 9 4 0 0 13
27 อนุบาลเมืองสระแก้ว 9 3 4 1 16
28 บ้านคลองไก่เถื่อน 9 3 1 0 13
29 บ้านพระเพลิง 8 6 2 0 16
30 บ้านหนองหว้า 8 4 0 0 12
31 บ้านพรหมนิมิต 8 1 2 0 11
32 บ้านแก้ง 8 1 1 0 10
33 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 8 1 0 0 9
34 บ้านคลองธรรมชาติ 7 4 2 1 13
35 บ้านทัพหลวง 7 4 0 0 11
36 บ้านเขาสามสิบ 7 3 4 0 14
37 บ้านเขาตาง้อก 7 3 1 0 11
38 บ้านภูเงิน 7 2 1 0 10
39 บ้านวังวน 7 2 0 0 9
40 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 6 7 1 2 14
41 บ้านหนองข่า 6 6 4 1 16
42 บ้านวังบูรพา 6 5 2 0 13
43 เขาสิงโต 6 5 1 0 12
44 บ้านทุ่งพระ 6 4 3 0 13
45 บ้านหนองขี้เห็น 6 4 2 0 12
46 บ้านคลองน้ำเขียว 6 4 0 2 10
47 บ้านหนองสมบูรณ์ 6 2 4 0 12
48 บ้านคลองสำอางค์ 6 2 3 0 11
49 สามัคคีราษฎร์บำรุง 6 2 0 1 8
50 วัดพวงนิมิต 6 2 0 0 8
51 บ้านคลองหาด 6 1 1 0 8
52 บ้านคลองอุดม 5 7 1 0 13
53 บ้านเขาน้อยสามัคคี 5 7 0 0 12
54 บ้านชุมทอง 5 6 0 0 11
55 บ้านวังรี 5 5 5 0 15
56 บ้านหนองกะทะ 5 4 6 0 15
57 วังศรีทอง 5 3 1 0 9
58 บ้านหนองปรือ 5 3 0 1 8
59 บ้านซับสิงโต 5 2 3 0 10
60 บ้านนาดี 5 2 2 0 9
61 บ้านคลองเจริญสุข 5 2 1 0 8
62 บ้านคลองหินปูน 5 2 1 0 8
63 บ้านคลองสิบสาม 5 2 0 0 7
64 บ้านท่าระพา 5 2 0 0 7
65 ธรรมยานประยุต 5 0 2 0 7
66 บ้านกิโลสาม 5 0 1 0 6
67 บ้านท่ากะบาก 4 6 3 0 13
68 บ้านหนองเตียน 4 4 2 0 10
69 สุภวิทย์พัฒนา 4 4 2 0 10
70 วังไผ่ 4 4 0 0 8
71 บ้านซับเจริญ 4 3 3 0 10
72 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 4 3 2 0 9
73 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 4 3 1 1 8
74 บ้านไพรจิตรวิทยา 4 3 1 0 8
75 บ้านเนินดินแดง 4 3 1 0 8
76 ดาราสมุทรสระแก้ว 4 2 0 0 6
77 บ้านแก่งสะเดา 4 1 2 1 7
78 บ้านใหม่สระบุรี 4 1 1 0 6
79 บ้านท่าเต้น 4 1 1 0 6
80 บ้านเทศมงคล 4 1 1 0 6
81 บ้านทุ่งพลวง 4 1 0 2 5
82 บ้านคลองศรีเมือง 4 1 0 0 5
83 บ้านไร่สามศรี 4 0 1 1 5
84 บ้านซับถาวร 4 0 1 0 5
85 บ้านแสงจันทร์ 4 0 0 0 4
86 บ้านซับน้อย 3 6 3 0 12
87 ซับเกษมวังชุมทอง 3 5 3 0 11
88 บ้านห้วยไคร้ 3 5 0 0 8
89 วังจระเข้ 3 4 1 0 8
90 บ้านด่านชัยพัฒนา 3 3 2 0 8
91 บ้านหนองปักหลัก 3 3 1 0 7
92 บ้านวังทอง 3 3 0 0 6
93 บ้านเนินผาสุก 3 2 2 0 7
94 บ้านห้วย 3 2 2 0 7
95 บ้านท่่าผักชี 3 2 2 0 7
96 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 3 2 1 0 6
97 มหาธิคุณวิทยา 3 2 0 0 5
98 บ้านบึงพระราม 3 2 0 0 5
99 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 3 2 0 0 5
100 บ้านคลองผักขม 3 2 0 0 5
101 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 3 1 4 0 8
102 บ้านสี่แยก 3 1 3 0 7
103 บ้านคลองคันฉอ 3 1 1 0 5
104 บ้านหนองแก 3 0 2 0 5
105 บ้านหน้าสถานี 3 0 2 0 5
106 บ้านคลองปลาโด 3 0 1 0 4
107 บ้านไทรทอง 3 0 0 0 3
108 บ้านวังแดง 2 9 9 1 20
109 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 2 4 2 0 8
110 บ้านท่าแยก 2 3 0 0 5
111 บ้านลุงพลู 2 2 7 0 11
112 บ้านหนองนกกระเรียน 2 2 2 0 6
113 บ้านคลองทราย 2 2 1 0 5
114 บ้านโคกมะตูม 2 2 0 0 4
115 บ้านเขาข่า 2 2 0 0 4
116 ทับทิมสยาม 05 2 2 0 0 4
117 บ้านหนองไทร 2 2 0 0 4
118 บ้านท่าเกษม 2 1 3 0 6
119 บ้านวังดารา 2 1 1 0 4
120 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 2 1 1 0 4
121 บ้านคลองมะละกอ 2 1 0 0 3
122 บ้านศาลาลำดวน 2 1 0 0 3
123 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 2 1 0 0 3
124 บ้านวังยาง 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองผักหนาม 2 0 0 0 2
126 บ้านคลองบุหรี่ 2 0 0 0 2
127 อนุบาลบ้านจันทร์ 1 6 4 0 11
128 บ้านวังสำลี 1 3 4 0 8
129 บ้านคลองอุดมสุข 1 2 2 0 5
130 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1 1 2 0 4
131 บ้านเนินสวนอ้อย 1 0 3 0 4
132 บ้านคลองน้ำใส 1 0 0 0 1
133 บ้านวังปืน 1 0 0 0 1
134 วัดเกศแก้ว 1 0 0 0 1
135 บ้านคลองใหญ่ 0 7 1 1 8
136 บ้านป่าระกำ 0 4 0 0 4
137 ตชด.การบินไทย 0 3 3 0 6
138 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 2 1 0 3
139 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 2 1 0 3
140 ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 2 0 0 2
141 บ้านคลองหมากนัด 0 2 0 0 2
142 บ้านโป่งดาวเรือง 0 2 0 0 2
143 บ้านคลองหมี 0 0 2 0 2
144 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0
145 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 0
รวม 777 426 210 22 1,435