สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 12 1 2 15 19 7 2 0 28
2 บ้านเขามะกา 10 2 0 12 20 1 1 0 22
3 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 8 2 1 11 23 5 2 0 30
4 อนุบาลวังสมบูรณ์ 8 1 5 14 17 5 4 2 26
5 บ้านคลองยายอินทร์ 8 0 1 9 15 7 3 0 25
6 ชุมชนบ้านตาหลังใน 7 9 4 20 33 9 1 0 43
7 บ้านใหม่ไทรทอง 5 4 2 11 13 2 0 0 15
8 บ้านธารนพเก้า 5 3 0 8 11 6 1 0 18
9 บ้านหนองหว้า 4 2 1 7 11 4 0 0 15
10 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 4 1 4 9 17 5 0 0 22
11 บ้านมหาเจริญ 3 8 6 17 30 11 1 1 42
12 บ้านหนองเตียน 3 2 1 6 4 4 2 0 10
13 บ้านโคกน้อย 3 2 0 5 12 6 3 0 21
14 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 3 1 2 6 8 7 1 3 16
15 บ้านเขาตาง้อก 3 0 2 5 11 4 1 0 16
16 อนุบาลคลองหาด 3 0 1 4 10 5 0 0 15
17 วัดพวงนิมิต 3 0 0 3 6 2 0 0 8
18 บ้านทุ่งหินโคน 2 3 6 11 12 4 2 0 18
19 บ้านพระเพลิง 2 3 2 7 12 7 2 0 21
20 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 2 2 0 4 13 6 3 0 22
21 บ้านทุ่งพลวง 2 2 0 4 6 1 0 2 7
22 บ้านภูเงิน 2 0 1 3 7 2 1 0 10
23 มหาธิคุณวิทยา 2 0 1 3 3 2 0 0 5
24 บ้านน้ำซับเจริญ 1 5 3 9 12 10 1 0 23
25 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 4 4 9 16 12 3 0 31
26 บ้านซับมะนาว 1 4 1 6 15 3 4 0 22
27 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1 3 0 4 11 4 1 1 16
28 บ้านวังใหม่ 1 2 2 5 9 4 0 0 13
29 บ้านคลองไก่เถื่อน 1 2 1 4 11 3 1 0 15
30 บ้านคลองสิบสาม 1 2 1 4 6 3 0 0 9
31 บ้านชุมทอง 1 2 1 4 5 6 0 0 11
32 บ้านทัพหลวง 1 2 0 3 8 5 0 0 13
33 สุภวิทย์ 1 1 2 4 9 5 0 0 14
34 บ้านเขาแหลม 1 1 1 3 12 3 1 0 16
35 บ้านเขาสามสิบ 1 1 1 3 8 5 4 1 17
36 ธรรมยานประยุต 1 1 1 3 6 0 2 0 8
37 บ้านหินกอง 1 1 0 2 11 7 2 0 20
38 บ้านหนองสมบูรณ์ 1 1 0 2 6 2 4 0 12
39 บ้านคลองน้ำใส 1 1 0 2 4 0 0 0 4
40 บ้านโคกมะตูม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
41 บ้านวังวน 1 0 1 2 8 2 0 0 10
42 บ้านคลองคันฉอ 1 0 1 2 5 1 1 1 7
43 บ้านท่าเต้น 1 0 0 1 5 1 1 0 7
44 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 4 3 1 1 8
45 ดาราสมุทรสระแก้ว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
46 บ้านวังทอง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
47 บ้านเขาข่า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
48 บ้านวังยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านท่่าตาสี 0 4 2 6 15 7 5 1 27
50 บ้านพรหมนิมิต 0 3 1 4 8 1 2 0 11
51 บ้านวังบูรพา 0 3 1 4 7 5 2 0 14
52 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 0 3 0 3 8 1 0 0 9
53 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 2 4 6 10 8 3 1 21
54 บ้านคลองเจริญ 0 2 3 5 14 6 4 0 24
55 บ้านแก้ง 0 2 0 2 11 1 1 0 13
56 บ้านเนินผาสุก 0 2 0 2 4 3 2 0 9
57 บ้านบึงพระราม 0 2 0 2 4 2 0 0 6
58 บ้านคลองธรรมชาติ 0 1 1 2 7 4 2 1 13
59 บ้านท่ากะบาก 0 1 1 2 4 6 3 0 13
60 บ้านห้วย 0 1 1 2 4 2 2 0 8
61 อนุบาลเมืองสระแก้ว 0 1 0 1 9 4 4 1 17
62 เขาสิงโต 0 1 0 1 6 5 1 0 12
63 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 6 4 3 0 13
64 บ้านคลองสำอางค์ 0 1 0 1 6 2 3 0 11
65 บ้านเขาน้อยสามัคคี 0 1 0 1 5 7 0 0 12
66 บ้านคลองเจริญสุข 0 1 0 1 5 2 1 0 8
67 บ้านท่าระพา 0 1 0 1 5 2 0 0 7
68 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 4 2 0 0 6
69 บ้านซับน้อย 0 1 0 1 3 7 3 0 13
70 บ้านหนองผักหนาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
71 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
72 บ้านคลองอุดม 0 0 2 2 5 7 1 0 13
73 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 1 1 7 4 2 0 13
74 บ้านหนองข่า 0 0 1 1 6 6 4 1 16
75 บ้านคลองน้ำเขียว 0 0 1 1 6 4 0 2 10
76 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 6 2 0 1 8
77 บ้านคลองหาด 0 0 1 1 6 1 1 0 8
78 บ้านซับสิงโต 0 0 1 1 5 2 3 0 10
79 บ้านคลองหินปูน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
80 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 0 0 1 1 4 3 2 0 9
81 ทับทิมสยาม 05 0 0 1 1 2 3 0 0 5
82 บ้านคลองมะละกอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
83 บ้านวังจั่น 0 0 1 1 0 2 0 0 2
84 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 9 4 2 1 15
85 บ้านวังรี 0 0 0 0 5 5 5 0 15
86 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 5 4 6 1 15
87 บ้านนาดี 0 0 0 0 5 4 3 0 12
88 วังศรีทอง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
89 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
90 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
91 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 4 4 2 0 10
92 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 4 4 2 0 10
93 วังไผ่ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
94 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 4 3 3 0 10
95 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
96 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
97 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 4 1 2 1 7
98 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
99 บ้านซับถาวร 0 0 0 0 4 1 1 0 6
100 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 4 1 1 0 6
101 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
102 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 4 0 1 1 5
103 บ้านแสงจันทร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
104 ซับเกษมวังชุมทอง 0 0 0 0 3 5 3 0 11
105 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 3 5 0 0 8
106 วังจระเข้ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
107 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 3 3 1 0 7
108 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 3 2 2 0 7
109 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
110 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
111 บ้านคลองผักขม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
112 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 3 1 4 0 8
113 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 3 1 3 0 7
114 บ้านหนองแก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
115 บ้านหน้าสถานี 0 0 0 0 3 0 2 0 5
116 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
117 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 บ้านวังแดง 0 0 0 0 2 9 9 1 20
119 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 4 2 0 8
120 บ้านท่าแยก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
121 บ้านลุงพลู 0 0 0 0 2 2 7 0 11
122 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
123 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
124 บ้านท่าเกษม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
125 บ้านวังดารา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
126 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
127 บ้านศาลาลำดวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 อนุบาลบ้านจันทร์ 0 0 0 0 1 6 4 0 11
131 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 1 3 4 0 8
132 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 1 2 2 0 5
133 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
135 บ้านวังปืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดเกศแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 7 2 1 9
138 บ้านป่าระกำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
139 ตชด.การบินไทย 0 0 0 0 0 3 3 0 6
140 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
141 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 129 119 89 337 863 457 214 27 1,534