สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเขามะกา 9 1 0 10 16 1 1 0 18
2 อนุบาลวังสมบูรณ์ 7 1 5 13 16 5 4 2 25
3 บ้านคลองยายอินทร์ 7 0 1 8 14 7 3 0 24
4 บ้านใหม่ไทรทอง 5 4 2 11 13 2 0 0 15
5 บ้านธารนพเก้า 5 3 0 8 11 6 1 0 18
6 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 5 2 1 8 17 4 2 0 23
7 ชุมชนบ้านตาหลังใน 4 9 4 17 30 9 0 0 39
8 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 4 1 4 9 17 5 0 0 22
9 อนุบาลวัดสระแก้ว 4 1 2 7 11 6 2 0 19
10 บ้านหนองหว้า 4 1 1 6 8 4 0 0 12
11 บ้านหนองเตียน 3 2 1 6 4 4 2 0 10
12 บ้านโคกน้อย 3 2 0 5 12 6 3 0 21
13 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 3 1 1 5 6 7 1 2 14
14 อนุบาลคลองหาด 3 0 1 4 9 5 0 0 14
15 วัดพวงนิมิต 3 0 0 3 6 2 0 0 8
16 บ้านมหาเจริญ 2 4 6 12 24 7 1 0 32
17 บ้านทุ่งหินโคน 2 3 6 11 12 4 2 0 18
18 บ้านเขาตาง้อก 2 0 1 3 7 3 1 0 11
19 บ้านภูเงิน 2 0 1 3 7 2 1 0 10
20 มหาธิคุณวิทยา 2 0 1 3 3 2 0 0 5
21 บ้านน้ำซับเจริญ 1 5 0 6 11 8 1 0 20
22 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 4 4 9 15 11 3 0 29
23 บ้านซับมะนาว 1 4 0 5 12 3 4 0 19
24 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1 3 0 4 11 4 1 1 16
25 บ้านวังใหม่ 1 2 2 5 9 4 0 0 13
26 บ้านชุมทอง 1 2 1 4 5 6 0 0 11
27 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 2 0 3 9 4 2 0 15
28 บ้านทัพหลวง 1 2 0 3 7 4 0 0 11
29 สุภวิทย์ 1 1 2 4 9 5 0 0 14
30 บ้านเขาแหลม 1 1 1 3 12 3 1 0 16
31 บ้านคลองสิบสาม 1 1 1 3 5 2 0 0 7
32 บ้านหนองสมบูรณ์ 1 1 0 2 6 2 4 0 12
33 บ้านทุ่งพลวง 1 1 0 2 4 1 0 2 5
34 บ้านโคกมะตูม 1 1 0 2 2 2 0 0 4
35 บ้านพระเพลิง 1 0 2 3 8 6 2 0 16
36 บ้านคลองไก่เถื่อน 1 0 1 2 9 3 1 0 13
37 บ้านวังวน 1 0 0 1 7 2 0 0 9
38 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 4 3 1 1 8
39 ดาราสมุทรสระแก้ว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
40 บ้านวังทอง 1 0 0 1 3 3 0 0 6
41 บ้านเขาข่า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
42 บ้านวังยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านพรหมนิมิต 0 3 1 4 8 1 2 0 11
44 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 0 3 0 3 8 1 0 0 9
45 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 0 2 4 6 10 8 3 1 21
46 บ้านคลองเจริญ 0 2 2 4 11 4 4 0 19
47 บ้านท่่าตาสี 0 2 1 3 12 7 5 1 24
48 บ้านวังบูรพา 0 2 1 3 6 5 2 0 13
49 บ้านคลองธรรมชาติ 0 1 1 2 7 4 2 1 13
50 บ้านเขาสามสิบ 0 1 1 2 7 3 4 0 14
51 ธรรมยานประยุต 0 1 1 2 5 0 2 0 7
52 บ้านท่ากะบาก 0 1 1 2 4 6 3 0 13
53 บ้านหินกอง 0 1 0 1 10 5 2 0 17
54 อนุบาลเมืองสระแก้ว 0 1 0 1 9 3 4 1 16
55 บ้านแก้ง 0 1 0 1 8 1 1 0 10
56 เขาสิงโต 0 1 0 1 6 5 1 0 12
57 บ้านทุ่งพระ 0 1 0 1 6 4 3 0 13
58 บ้านคลองสำอางค์ 0 1 0 1 6 2 3 0 11
59 บ้านเขาน้อยสามัคคี 0 1 0 1 5 7 0 0 12
60 บ้านคลองเจริญสุข 0 1 0 1 5 2 1 0 8
61 บ้านท่าระพา 0 1 0 1 5 2 0 0 7
62 บ้านเนินผาสุก 0 1 0 1 3 2 2 0 7
63 บ้านบึงพระราม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
64 บ้านหนองผักหนาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านคลองน้ำใส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านคลองอุดม 0 0 2 2 5 7 1 0 13
67 บ้านหนองข่า 0 0 1 1 6 6 4 1 16
68 บ้านคลองน้ำเขียว 0 0 1 1 6 4 0 2 10
69 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 6 2 0 1 8
70 บ้านคลองหาด 0 0 1 1 6 1 1 0 8
71 บ้านซับสิงโต 0 0 1 1 5 2 3 0 10
72 บ้านคลองหินปูน 0 0 1 1 5 2 1 0 8
73 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 0 0 1 1 4 3 2 0 9
74 บ้านห้วย 0 0 1 1 3 2 2 0 7
75 ทับทิมสยาม 05 0 0 1 1 2 2 0 0 4
76 บ้านคลองมะละกอ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 9 4 2 1 15
78 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 6 4 2 0 12
79 บ้านวังรี 0 0 0 0 5 5 5 0 15
80 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 5 4 6 0 15
81 วังศรีทอง 0 0 0 0 5 3 1 0 9
82 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
83 บ้านนาดี 0 0 0 0 5 2 2 0 9
84 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 5 0 1 0 6
85 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 4 4 2 0 10
86 วังไผ่ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
87 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 4 3 3 0 10
88 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
89 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
90 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 4 1 2 1 7
91 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
92 บ้านท่าเต้น 0 0 0 0 4 1 1 0 6
93 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 4 1 1 0 6
94 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
95 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 4 0 1 1 5
96 บ้านซับถาวร 0 0 0 0 4 0 1 0 5
97 บ้านแสงจันทร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
98 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 3 6 3 0 12
99 ซับเกษมวังชุมทอง 0 0 0 0 3 5 3 0 11
100 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 3 5 0 0 8
101 วังจระเข้ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
102 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 3 3 2 0 8
103 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 3 3 1 0 7
104 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 3 2 2 0 7
105 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
106 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
107 บ้านคลองผักขม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
108 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 3 1 4 0 8
109 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 3 1 3 0 7
110 บ้านคลองคันฉอ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
111 บ้านหนองแก 0 0 0 0 3 0 2 0 5
112 บ้านหน้าสถานี 0 0 0 0 3 0 2 0 5
113 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
114 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
115 บ้านวังแดง 0 0 0 0 2 9 9 1 20
116 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 0 0 0 0 2 4 2 0 8
117 บ้านท่าแยก 0 0 0 0 2 3 0 0 5
118 บ้านลุงพลู 0 0 0 0 2 2 7 0 11
119 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
120 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
121 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
122 บ้านท่าเกษม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
123 บ้านวังดารา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
125 บ้านศาลาลำดวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 อนุบาลบ้านจันทร์ 0 0 0 0 1 6 4 0 11
129 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 1 3 4 0 8
130 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 1 2 2 0 5
131 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 1 0 3 0 4
133 บ้านวังปืน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วัดเกศแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 7 1 1 8
136 บ้านป่าระกำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
137 ตชด.การบินไทย 0 0 0 0 0 3 3 0 6
138 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านคลองหมี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101 96 77 274 777 426 210 22 1,413