สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 33 9 1 0 43
2 บ้านมหาเจริญ 30 11 1 1 42
3 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 23 5 2 0 30
4 บ้านเขามะกา 20 1 1 0 22
5 อนุบาลวัดสระแก้ว 19 7 2 0 28
6 อนุบาลวังสมบูรณ์ 17 5 4 2 26
7 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 17 5 0 0 22
8 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 16 12 3 0 31
9 บ้านท่่าตาสี 15 7 5 1 27
10 บ้านคลองยายอินทร์ 15 7 3 0 25
11 บ้านซับมะนาว 15 3 4 0 22
12 บ้านคลองเจริญ 14 6 4 0 24
13 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 13 6 3 0 22
14 บ้านใหม่ไทรทอง 13 2 0 0 15
15 บ้านน้ำซับเจริญ 12 10 1 0 23
16 บ้านพระเพลิง 12 7 2 0 21
17 บ้านโคกน้อย 12 6 3 0 21
18 บ้านทุ่งหินโคน 12 4 2 0 18
19 บ้านเขาแหลม 12 3 1 0 16
20 บ้านหินกอง 11 7 2 0 20
21 บ้านธารนพเก้า 11 6 1 0 18
22 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 11 4 1 1 16
23 บ้านเขาตาง้อก 11 4 1 0 16
24 บ้านหนองหว้า 11 4 0 0 15
25 บ้านคลองไก่เถื่อน 11 3 1 0 15
26 บ้านแก้ง 11 1 1 0 13
27 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 10 8 3 1 21
28 อนุบาลคลองหาด 10 5 0 0 15
29 สุภวิทย์ 9 5 0 0 14
30 อนุบาลเมืองสระแก้ว 9 4 4 1 17
31 บ้านท่าช้าง 9 4 2 1 15
32 บ้านวังใหม่ 9 4 0 0 13
33 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 8 7 1 3 16
34 บ้านเขาสามสิบ 8 5 4 1 17
35 บ้านทัพหลวง 8 5 0 0 13
36 บ้านวังวน 8 2 0 0 10
37 บ้านพรหมนิมิต 8 1 2 0 11
38 เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 8 1 0 0 9
39 บ้านวังบูรพา 7 5 2 0 14
40 บ้านคลองธรรมชาติ 7 4 2 1 13
41 บ้านหนองขี้เห็น 7 4 2 0 13
42 บ้านภูเงิน 7 2 1 0 10
43 บ้านหนองข่า 6 6 4 1 16
44 เขาสิงโต 6 5 1 0 12
45 บ้านทุ่งพระ 6 4 3 0 13
46 บ้านคลองน้ำเขียว 6 4 0 2 10
47 บ้านคลองสิบสาม 6 3 0 0 9
48 บ้านหนองสมบูรณ์ 6 2 4 0 12
49 บ้านคลองสำอางค์ 6 2 3 0 11
50 สามัคคีราษฎร์บำรุง 6 2 0 1 8
51 วัดพวงนิมิต 6 2 0 0 8
52 บ้านคลองหาด 6 1 1 0 8
53 บ้านทุ่งพลวง 6 1 0 2 7
54 ธรรมยานประยุต 6 0 2 0 8
55 บ้านคลองอุดม 5 7 1 0 13
56 บ้านเขาน้อยสามัคคี 5 7 0 0 12
57 บ้านชุมทอง 5 6 0 0 11
58 บ้านวังรี 5 5 5 0 15
59 บ้านหนองกะทะ 5 4 6 1 15
60 บ้านนาดี 5 4 3 0 12
61 วังศรีทอง 5 3 1 0 9
62 บ้านหนองปรือ 5 3 0 1 8
63 บ้านซับสิงโต 5 2 3 0 10
64 บ้านคลองเจริญสุข 5 2 1 0 8
65 บ้านคลองหินปูน 5 2 1 0 8
66 บ้านท่าระพา 5 2 0 0 7
67 บ้านคลองคันฉอ 5 1 1 1 7
68 บ้านท่าเต้น 5 1 1 0 7
69 บ้านกิโลสาม 5 0 1 0 6
70 บ้านท่ากะบาก 4 6 3 0 13
71 บ้านหนองเตียน 4 4 2 0 10
72 บ้านด่านชัยพัฒนา 4 4 2 0 10
73 สุภวิทย์พัฒนา 4 4 2 0 10
74 วังไผ่ 4 4 0 0 8
75 บ้านซับเจริญ 4 3 3 0 10
76 บ้านเนินผาสุก 4 3 2 0 9
77 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 4 3 2 0 9
78 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 4 3 1 1 8
79 บ้านไพรจิตรวิทยา 4 3 1 0 8
80 บ้านเนินดินแดง 4 3 1 0 8
81 บ้านห้วย 4 2 2 0 8
82 ดาราสมุทรสระแก้ว 4 2 0 0 6
83 บ้านบึงพระราม 4 2 0 0 6
84 บ้านหนองไทร 4 2 0 0 6
85 บ้านแก่งสะเดา 4 1 2 1 7
86 บ้านใหม่สระบุรี 4 1 1 0 6
87 บ้านซับถาวร 4 1 1 0 6
88 บ้านเทศมงคล 4 1 1 0 6
89 บ้านคลองศรีเมือง 4 1 0 0 5
90 บ้านไร่สามศรี 4 0 1 1 5
91 บ้านคลองน้ำใส 4 0 0 0 4
92 บ้านแสงจันทร์ 4 0 0 0 4
93 บ้านซับน้อย 3 7 3 0 13
94 ซับเกษมวังชุมทอง 3 5 3 0 11
95 บ้านห้วยไคร้ 3 5 0 0 8
96 วังจระเข้ 3 4 1 0 8
97 บ้านหนองปักหลัก 3 3 1 0 7
98 บ้านวังทอง 3 3 0 0 6
99 บ้านท่่าผักชี 3 2 2 0 7
100 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 3 2 1 0 6
101 มหาธิคุณวิทยา 3 2 0 0 5
102 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 3 2 0 0 5
103 บ้านคลองผักขม 3 2 0 0 5
104 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 3 1 4 0 8
105 บ้านสี่แยก 3 1 3 0 7
106 บ้านหนองแก 3 0 2 0 5
107 บ้านหน้าสถานี 3 0 2 0 5
108 บ้านคลองปลาโด 3 0 1 0 4
109 บ้านไทรทอง 3 0 0 0 3
110 บ้านวังแดง 2 9 9 1 20
111 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 2 4 2 0 8
112 ทับทิมสยาม 05 2 3 0 0 5
113 บ้านท่าแยก 2 3 0 0 5
114 บ้านลุงพลู 2 2 7 0 11
115 บ้านหนองนกกระเรียน 2 2 2 0 6
116 บ้านคลองทราย 2 2 1 0 5
117 บ้านโคกมะตูม 2 2 0 0 4
118 บ้านเขาข่า 2 2 0 0 4
119 บ้านท่าเกษม 2 1 3 0 6
120 บ้านวังดารา 2 1 1 0 4
121 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 2 1 1 0 4
122 บ้านคลองมะละกอ 2 1 0 0 3
123 บ้านศาลาลำดวน 2 1 0 0 3
124 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 2 1 0 0 3
125 บ้านวังยาง 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองผักหนาม 2 0 0 0 2
127 บ้านคลองบุหรี่ 2 0 0 0 2
128 อนุบาลบ้านจันทร์ 1 6 4 0 11
129 บ้านวังสำลี 1 3 4 0 8
130 บ้านคลองอุดมสุข 1 2 2 0 5
131 วัดใหม่โพธิ์ทอง 1 2 1 0 4
132 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1 1 2 0 4
133 บ้านเนินสวนอ้อย 1 0 3 0 4
134 บ้านวังปืน 1 0 0 0 1
135 วัดเกศแก้ว 1 0 0 0 1
136 บ้านคลองใหญ่ 0 7 2 1 9
137 บ้านป่าระกำ 0 4 0 0 4
138 ตชด.การบินไทย 0 3 3 0 6
139 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 2 1 0 3
140 บ้านวังจั่น 0 2 0 0 2
141 บ้านคลองหมากนัด 0 2 0 0 2
142 ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 2 0 0 2
143 บ้านโป่งดาวเรือง 0 2 0 0 2
144 บ้านคลองหมี 0 0 2 0 2
145 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 0
146 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 0
รวม 863 457 214 27 1,534