หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ระเบียงด้านข้าง ห้องเพชรบูรพา  
2 ลานอเนกประสงค์ สพป.สระแก้ว เขต 2  
3 สนามฟุตซอลโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
4 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
5 ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
6 ห้องทับทิม สพป.สระแก้ว เขต 2  
7 ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2  
8 ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2  
9 ห้องมรกต สพป.สระแก้ว เขต 2  
10 ห้องไพลิน สพป.สระแก้ว เขต 2  
11 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย  
12 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
13 เต้นท์ บริเวณนอกคาร  
14 โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]