หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องมรกต 8 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องมรกต 8 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้องทับทิม 8 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องบุษราคัม 8 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ห้องไพลิน 8 พ.ย. 2558 09.00-11.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]