หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 40 27 67.5% 9 22.5% 4 10% 0 0% 40
2 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 26 19 73.08% 2 7.69% 4 15.38% 1 3.85% 26
3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 29 17 58.62% 12 41.38% 0 0% 0 0% 29
4 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 23 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านรัตนะ 23 17 73.91% 2 8.7% 4 17.39% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 28 16 57.14% 7 25% 5 17.86% 0 0% 28
7 โรงเรียนบ้านหันทราย 22 16 72.73% 6 27.27% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนร่มเกล้า 24 16 72.73% 3 13.64% 3 13.64% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 20 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
10 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 20 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 18 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
12 โรงเรียนวัดหนองติม 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนพวงคราม 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านโคกไพล 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนกรุงไทย 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
21 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
25 โรงเรียนสระปทุม 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
27 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
30 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านกะสัง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
37 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านเขาจาน 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
42 โรงเรียนบีกริม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
49 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนพรพงษ์กุล 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านตะโก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านหนองแอก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนเมืองไผ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านละลมติม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านโคก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านกุดหิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านโคกแจง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านตุ่น 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโนน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านวังรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดหนองม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
94 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนศรีตาพระยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนอนุบรรพต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านแส์ง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านสี่แยก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]