หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกรุงไทย 12 25 19
2 004 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 3 29 4
3 005 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 4 3
4 006 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 7 16 11
5 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 6 10 7
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 10 14 12
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 4 5 4
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 8 16 11
9 007 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1 5 2
10 014 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 3 2
11 019 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 3 10 5
12 113 โรงเรียนบีกริม 9 19 14
13 114 โรงเรียนบีกริม 0 0 0
14 020 โรงเรียนบ้านกะสัง 10 31 20
15 022 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 3 9 6
16 024 โรงเรียนบ้านกุดหิน 4 27 10
17 023 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 10 31 14
18 021 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 3 5 3
19 029 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 4 26 10
20 030 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 4 3
22 032 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 4 11 8
23 043 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 3 8 5
24 046 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 3 14 5
25 045 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 2 2 2
26 047 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 4 10 6
27 048 โรงเรียนบ้านด่าน 1 10 3
28 049 โรงเรียนบ้านตะโก 5 11 6
29 050 โรงเรียนบ้านตุ่น 6 13 10
30 052 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 3 2
31 053 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 2 1
32 051 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 3 29 7
33 054 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 6 19 11
34 055 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 5 12 8
35 056 โรงเรียนบ้านทัพไทย 0 0 0
36 058 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 12 26 18
37 059 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 7 3
38 057 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 29 96 52
39 062 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 10 23 18
40 071 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 20 44 31
41 069 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 4 8 5
42 070 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1 1 1
43 073 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 22 2
44 074 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 0 0 0
45 075 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 3 7 5
46 076 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 7 5
47 077 โรงเรียนบ้านรัตนะ 23 53 36
48 078 โรงเรียนบ้านละลมติม 5 15 7
49 079 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 22 15
50 080 โรงเรียนบ้านวังรี 2 3 2
51 081 โรงเรียนบ้านสี่แยก 3 7 4
52 085 โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 5 3
53 086 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 5 11 7
54 087 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1 1 1
55 089 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 49 33
56 088 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0
57 090 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 38 21
58 091 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 4 12 8
59 092 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 9 32 17
60 093 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 7 11 9
61 095 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 12 9
62 098 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 6 17 10
63 102 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 5 3
64 101 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 7 18 10
65 103 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 2 1
66 104 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 2 1
67 094 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 4 3
68 096 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 20 48 35
69 099 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 9 4
70 084 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 5 11 5
71 097 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 7 3
72 100 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 13 10
73 106 โรงเรียนบ้านหนองแอก 4 11 7
74 105 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 5 2
75 108 โรงเรียนบ้านหันทราย 22 35 28
76 107 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 8 24 15
77 026 โรงเรียนบ้านเขาจาน 11 30 17
78 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 2 2 2
79 028 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 23 73 41
80 044 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 6 5
81 064 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 6 20 9
82 065 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 3 36 10
83 109 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 9 21 12
84 025 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 1 8 2
85 083 โรงเรียนบ้านแสนสุข 0 0 0
86 082 โรงเรียนบ้านแส์ง 4 5 4
87 041 โรงเรียนบ้านโคก 5 11 9
88 034 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 8 17 10
89 035 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 6 15 10
90 038 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 3 7 5
91 039 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 18 35 30
92 040 โรงเรียนบ้านโคกสูง 17 42 21
93 036 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 28 111 45
94 033 โรงเรียนบ้านโคกแจง 3 7 5
95 037 โรงเรียนบ้านโคกไพล 10 37 20
96 042 โรงเรียนบ้านโคคลาน 1 1 1
97 068 โรงเรียนบ้านโนน 5 10 6
98 066 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 9 28 18
99 067 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 4 14 5
100 072 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 6 8 6
101 110 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 4 10 7
102 112 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 8 25 14
103 111 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 7 11 7
104 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1 3 2
105 061 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 0 0 0
106 115 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 34 16
107 116 โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 6 14 11
108 122 โรงเรียนร่มเกล้า 24 59 38
109 123 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 6 21 12
110 124 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 8 6
111 125 โรงเรียนวัดหนองติม 17 45 28
112 126 โรงเรียนวัดหนองม่วง 2 6 4
113 127 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 6 3
114 140 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 9 16 13
115 129 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 6 15 9
116 130 โรงเรียนสระปทุม 14 35 22
117 131 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 3 7 3
118 133 โรงเรียนอนุบรรพต 1 6 3
119 134 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 10 33 18
120 135 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 8 22 11
121 136 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 4 9 4
122 137 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 40 102 62
123 138 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 14 69 28
124 139 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 26 78 41
125 120 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1 2 2
126 121 โรงเรียนเมืองไผ่ 5 13 8
127 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 4 17 9
128 012 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 0 0 0
129 117 โรงเรียนพรพงษ์กุล 9 24 10
130 118 โรงเรียนพวงคราม 11 20 18
131 119 โรงเรียนพวงคราม 0 0 0
132 128 โรงเรียนศรีตาพระยา 1 2 2
133 132 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 7 11 8
134 018 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0
135 063 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
136 015 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 15 26 18
137 001 โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 0 0 0
138 013 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 0 0 0
139 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 0 0 0
รวม 900 2449 1413
3862


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]