สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 27 9 4 0 40
2 อพป.คลองน้ำใส 19 2 4 1 25
3 บ้านท่าเกวียน 17 12 0 0 29
4 บ้านเขาพรมสุวรรณ 17 3 3 0 23
5 บ้านรัตนะ 17 2 4 0 23
6 บ้านโคกเพร็ก 16 7 5 0 28
7 บ้านหันทราย 16 6 0 0 22
8 ร่มเกล้า 16 3 3 0 22
9 บ้านหนองเรือ 13 5 2 0 20
10 บ้านบุกะสัง 13 4 2 0 19
11 บ้านโคกสามัคคี 13 3 2 0 18
12 วัดหนองติม 13 2 2 0 17
13 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 2 0 0 14
14 บ้านโคกสูง 11 5 1 0 17
15 เทศบาลชนะชัยศรี 11 4 0 0 15
16 พวงคราม 11 0 0 0 11
17 บ้านหนองบัว 10 7 1 0 18
18 บ้านท่าข้าม 9 1 2 0 12
19 บ้านโคกไพล 9 1 0 0 10
20 กรุงไทย 8 3 1 0 12
21 ประชาเกษตรพัฒนา 8 3 1 0 12
22 ชุมชนบ้านแซร์ออ 8 1 1 0 10
23 บ้านวังยาว 8 1 1 0 10
24 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 8 0 0 0 8
25 สระปทุม 7 5 2 0 14
26 บ้านหนองปรือ 7 4 2 0 13
27 อนุบาลตาพระยา 7 2 1 0 10
28 บ้านโนนผาสุก 7 2 0 0 9
29 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 7 1 2 0 10
30 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 7 1 1 0 9
31 บ้านโคกทหาร 6 1 1 0 8
32 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 1 0 0 7
33 บ้านหนองสังข์ 6 0 0 0 6
34 บ้านกะสัง 5 3 2 0 10
35 บ้านเหล่าอ้อย 5 2 1 1 8
36 บ้านกุดเวียน 5 1 4 0 10
37 คลองยางนุสรณ์ 5 1 1 0 7
38 วัดพุทธิสาร 5 1 0 0 6
39 บ้านหนองผักแว่น 5 0 1 1 6
40 บ้านเนินผาสุก 5 0 1 0 6
41 บ้านเขาจาน 4 4 3 0 11
42 บีกริม 4 3 2 0 9
43 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 4 3 1 0 8
44 บ้านห้วยชัน 4 3 0 0 7
45 สำเร็จวิทยา 4 3 0 0 7
46 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 4 2 0 0 6
47 บ้านทับใหม่ 4 1 1 0 6
48 บ้านโคกปราสาท 4 0 2 0 6
49 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 4 0 2 0 6
50 บ้านหนองแข้ 4 0 1 0 5
51 พรพงษ์กุล 3 5 1 0 9
52 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 3 4 1 0 8
53 บ้านหนองแสง 3 2 1 1 6
54 ชุมชนบ้านหนองแวง 3 2 1 0 6
55 บ้านตะโก 3 2 0 0 5
56 บ้านโนนหมากมุ่น 3 1 0 0 4
57 บ้านหนองแอก 3 1 0 0 4
58 บ้านโป่งคอม 3 0 3 0 6
59 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 3 0 1 0 4
60 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองเสม็ด 3 0 0 0 3
62 บ้านหนองมั่ง 2 4 1 0 7
63 เมืองไผ่ 2 3 0 0 5
64 บ้านหนองหมูน้อย 2 2 3 0 7
65 บ้านละลมติม 2 2 1 0 5
66 บ้านโคก 2 2 1 0 5
67 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 2 1 1 0 4
68 บ้านกุดหิน 2 1 1 0 4
69 บ้านคลองมะนาว 2 1 1 0 4
70 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
71 บ้านโคกแจง 2 1 0 0 3
72 นิคมสงเคราะห์ 2 2 1 0 0 3
73 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 2 0 4
74 บ้านคลองหว้า 2 0 2 0 4
75 บ้านจัดสรรสามัคคี 2 0 1 0 3
76 บ้านซับนกแก้ว 2 0 1 0 3
77 บ้านคลองวัว 2 0 0 0 2
78 บ้านตุ่น 1 5 0 0 6
79 บ้านหนองยาง 1 3 1 0 5
80 บ้านโนน 1 3 1 0 5
81 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 2 0 5
82 บ้านบ่อนางชิง 1 2 1 0 4
83 บ้านทดเจริญ 1 2 0 0 3
84 บ้านกุดม่วง 1 2 0 0 3
85 บ้านมะกอก 1 2 0 0 3
86 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 2 0 4
87 บ้านเจริญสุข 1 1 1 0 3
88 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
89 บ้านวังรี 1 1 0 0 2
90 บ้านหนองจาน 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
92 วัดหนองม่วง 1 1 0 0 2
93 บ้านโคกสะแบง 1 0 2 0 3
94 บ้านพร้าว 1 0 1 0 2
95 วัดห้วยเดื่อ 1 0 1 0 2
96 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 0 1 0 2
97 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 0 2
98 บ้านโคคลาน 1 0 0 0 1
99 ช่องกุ่มวิทยา 1 0 0 0 1
100 ทับทิมสยาม 03 1 0 0 0 1
101 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
102 บ้านแก้วเพชรพลอย 1 0 0 0 1
103 บ้านทดน้อย 1 0 0 0 1
104 ศรีตาพระยา 1 0 0 0 1
105 อนุบรรพต 1 0 0 0 1
106 บ้านหนองน้ำใส 1 0 0 0 1
107 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 0 1
108 บ้านทัพเซียม 0 3 2 0 5
109 บ้านแส์ง 0 3 1 0 4
110 บ้านสี่แยก 0 3 0 0 3
111 วัดสารคุณสโมสร 0 2 2 0 4
112 บ้านซับใหญ่ 0 2 1 1 3
113 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 2 1 0 3
114 อนุบาลวัฒนานคร 0 1 3 0 4
115 บ้านเนินสะอาด 0 1 2 0 3
116 บ้านกุดแต้ 0 1 2 0 3
117 บ้านหนองแวง 0 1 2 0 3
118 บ้านเขาน้อย 0 1 1 0 2
119 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
120 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
121 เพชรรัตนราชสุดา 0 1 0 0 1
122 บ้านท่าช้าง 0 0 3 0 3
123 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 1 1 1
124 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 0 1
125 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 1 0
รวม 540 217 129 8 894