สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 26 7 4 0 37
2 อพป.คลองน้ำใส 18 2 3 1 23
3 บ้านท่าเกวียน 17 12 0 0 29
4 บ้านเขาพรมสุวรรณ 17 3 3 0 23
5 บ้านหันทราย 16 6 0 0 22
6 ร่มเกล้า 16 3 3 0 22
7 บ้านโคกสามัคคี 13 3 2 0 18
8 วัดหนองติม 13 2 2 0 17
9 บ้านโคกเพร็ก 12 7 4 0 23
10 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 2 0 0 14
11 บ้านรัตนะ 12 1 4 0 17
12 เทศบาลชนะชัยศรี 11 4 0 0 15
13 พวงคราม 11 0 0 0 11
14 บ้านหนองบัว 10 7 1 0 18
15 บ้านหนองเรือ 10 5 2 0 17
16 บ้านท่าข้าม 9 1 2 0 12
17 บ้านโคกไพล 9 1 0 0 10
18 บ้านโคกสูง 8 3 1 0 12
19 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 8 0 0 0 8
20 สระปทุม 7 5 2 0 14
21 บ้านหนองปรือ 7 4 2 0 13
22 บ้านบุกะสัง 7 3 2 0 12
23 บ้านโนนผาสุก 7 2 0 0 9
24 ชุมชนบ้านแซร์ออ 7 1 1 0 9
25 บ้านวังยาว 7 1 1 0 9
26 ประชาเกษตรพัฒนา 6 3 0 0 9
27 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 6 1 2 0 9
28 บ้านโคกทหาร 6 1 1 0 8
29 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 6 1 0 0 7
30 บ้านหนองสังข์ 6 0 0 0 6
31 บ้านกะสัง 5 3 2 0 10
32 บ้านกุดเวียน 5 1 4 0 10
33 วัดพุทธิสาร 5 1 0 0 6
34 บ้านหนองผักแว่น 5 0 1 1 6
35 บ้านเขาจาน 4 4 3 0 11
36 บีกริม 4 3 2 0 9
37 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 4 3 1 0 8
38 บ้านห้วยชัน 4 3 0 0 7
39 สำเร็จวิทยา 4 3 0 0 7
40 กรุงไทย 4 2 1 0 7
41 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 4 2 0 0 6
42 บ้านเหล่าอ้อย 4 1 1 1 6
43 บ้านทับใหม่ 4 1 1 0 6
44 อนุบาลตาพระยา 4 1 1 0 6
45 คลองยางนุสรณ์ 4 1 1 0 6
46 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 4 0 2 0 6
47 บ้านเนินผาสุก 4 0 1 0 5
48 พรพงษ์กุล 3 5 1 0 9
49 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 3 4 0 0 7
50 ชุมชนบ้านหนองแวง 3 2 1 0 6
51 บ้านตะโก 3 2 0 0 5
52 บ้านหนองแสง 3 1 1 1 5
53 บ้านโนนหมากมุ่น 3 1 0 0 4
54 บ้านหนองแอก 3 1 0 0 4
55 บ้านโป่งคอม 3 0 3 0 6
56 บ้านภักดีแผ่นดิน 3 0 0 0 3
57 บ้านหนองแข้ 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองเสม็ด 3 0 0 0 3
59 เมืองไผ่ 2 3 0 0 5
60 บ้านหนองหมูน้อย 2 2 3 0 7
61 บ้านละลมติม 2 2 1 0 5
62 บ้านหนองมั่ง 2 2 0 0 4
63 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 2 1 1 0 4
64 บ้านกุดหิน 2 1 1 0 4
65 บ้านคลองมะนาว 2 1 1 0 4
66 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
67 บ้านโคกแจง 2 1 0 0 3
68 นิคมสงเคราะห์ 2 2 1 0 0 3
69 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 2 0 4
70 บ้านคลองหว้า 2 0 2 0 4
71 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 2 0 1 0 3
72 บ้านจัดสรรสามัคคี 2 0 1 0 3
73 บ้านซับนกแก้ว 2 0 1 0 3
74 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองยาง 1 3 1 0 5
76 บ้านโนน 1 3 1 0 5
77 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 2 2 0 5
78 บ้านบ่อนางชิง 1 2 1 0 4
79 บ้านกุดม่วง 1 2 0 0 3
80 บ้านมะกอก 1 2 0 0 3
81 บ้านหนองผักบุ้ง 1 1 2 0 4
82 บ้านเจริญสุข 1 1 1 0 3
83 บ้านทดเจริญ 1 1 0 0 2
84 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
86 วัดหนองม่วง 1 1 0 0 2
87 บ้านโคกปราสาท 1 0 2 0 3
88 บ้านโคกสะแบง 1 0 2 0 3
89 บ้านพร้าว 1 0 1 0 2
90 วัดห้วยเดื่อ 1 0 1 0 2
91 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 0 1 0 2
92 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 0 2
93 บ้านโคคลาน 1 0 0 0 1
94 ช่องกุ่มวิทยา 1 0 0 0 1
95 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองจาน 1 0 0 0 1
97 บ้านแก้วเพชรพลอย 1 0 0 0 1
98 บ้านทดน้อย 1 0 0 0 1
99 ศรีตาพระยา 1 0 0 0 1
100 อนุบรรพต 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองน้ำใส 1 0 0 0 1
102 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 0 1
103 บ้านตุ่น 0 4 0 0 4
104 บ้านสี่แยก 0 3 0 0 3
105 วัดสารคุณสโมสร 0 2 2 0 4
106 บ้านซับใหญ่ 0 2 1 1 3
107 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 2 1 0 3
108 อนุบาลวัฒนานคร 0 1 3 0 4
109 บ้านเนินสะอาด 0 1 2 0 3
110 บ้านหนองแวง 0 1 2 0 3
111 บ้านทัพเซียม 0 1 1 0 2
112 บ้านเขาน้อย 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองใหญ่ 0 1 0 1 1
114 บ้านวังรี 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
116 เพชรรัตนราชสุดา 0 1 0 0 1
117 บ้านท่าช้าง 0 0 3 0 3
118 บ้านกุดแต้ 0 0 2 0 2
119 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 1 1 1
120 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 0 1
121 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 1 0
รวม 485 193 119 8 805