สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อพป.คลองน้ำใส 8 1 7 16 19 2 4 1 25
2 บ้านบุกะสัง 8 0 2 10 13 4 2 0 19
3 บ้านเขาพรมสุวรรณ 7 4 2 13 17 3 3 0 23
4 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 6 10 2 18 27 9 4 0 40
5 บ้านโคกเพร็ก 6 4 2 12 16 7 5 0 28
6 บ้านท่าเกวียน 4 4 3 11 17 12 0 0 29
7 เทศบาลชนะชัยศรี 4 2 1 7 11 4 0 0 15
8 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 4 1 1 6 7 1 1 0 9
9 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 4 0 1 5 12 2 0 0 14
10 อนุบาลตาพระยา 4 0 1 5 7 2 1 0 10
11 บ้านรัตนะ 3 4 4 11 17 2 4 0 23
12 ร่มเกล้า 3 4 4 11 16 3 3 0 22
13 บ้านโคกสูง 3 4 2 9 11 5 1 0 17
14 บ้านหันทราย 3 3 6 12 16 6 0 0 22
15 พวงคราม 3 2 3 8 11 0 0 0 11
16 ชุมชนบ้านแซร์ออ 3 2 2 7 8 1 1 0 10
17 บ้านโนนผาสุก 3 1 2 6 7 2 0 0 9
18 บ้านหนองเรือ 3 0 6 9 13 5 2 0 20
19 บ้านโคกไพล 2 4 1 7 9 1 0 0 10
20 กรุงไทย 2 3 1 6 8 3 1 0 12
21 บ้านหนองปรือ 2 3 1 6 7 4 2 0 13
22 บ้านกุดเวียน 2 2 1 5 5 1 4 0 10
23 บ้านกะสัง 2 2 0 4 5 3 2 0 10
24 บ้านโคกปราสาท 2 2 0 4 4 0 2 0 6
25 วัดหนองติม 2 1 3 6 13 2 2 0 17
26 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 2 1 1 4 7 1 2 0 10
27 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 3 13 3 2 0 18
28 บ้านห้วยชัน 2 1 0 3 4 3 0 0 7
29 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 2 1 0 3 3 4 1 0 8
30 บ้านเหล่าอ้อย 2 0 1 3 5 2 1 1 8
31 บ้านเนินผาสุก 2 0 1 3 5 0 1 0 6
32 บ้านทับใหม่ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
33 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 0 2 2 0 2 0 4
34 ประชาเกษตรพัฒนา 1 4 1 6 8 3 1 0 12
35 บ้านหนองบัว 1 3 2 6 10 7 1 0 18
36 บ้านหนองผักแว่น 1 3 0 4 5 0 1 1 6
37 บ้านท่าข้าม 1 2 3 6 9 1 2 0 12
38 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 2 2 5 8 0 0 0 8
39 บ้านตะโก 1 2 0 3 3 2 0 0 5
40 สระปทุม 1 1 5 7 7 5 2 0 14
41 บ้านโคกทหาร 1 1 2 4 6 1 1 0 8
42 บ้านโป่งคอม 1 1 0 2 3 0 3 0 6
43 บ้านภักดีแผ่นดิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 เมืองไผ่ 1 1 0 2 2 3 0 0 5
45 บ้านทดเจริญ 1 1 0 2 1 2 0 0 3
46 บ้านหนองแข้ 1 0 3 4 4 0 1 0 5
47 บีกริม 1 0 1 2 4 3 2 0 9
48 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 1 0 1 2 4 2 0 0 6
49 บ้านโนนหมากมุ่น 1 0 1 2 3 1 0 0 4
50 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 0 1 2 3 0 1 0 4
51 คลองยางนุสรณ์ 1 0 0 1 5 1 1 0 7
52 วัดพุทธิสาร 1 0 0 1 5 1 0 0 6
53 ชุมชนบ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
54 บ้านหนองแอก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านคลองวัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านตุ่น 1 0 0 1 1 5 0 0 6
57 บ้านโคคลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 0 5 1 6 6 1 0 0 7
59 บ้านวังยาว 0 3 1 4 8 1 1 0 10
60 บ้านหนองสังข์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
61 บ้านหนองมั่ง 0 1 1 2 2 4 1 0 7
62 บ้านละลมติม 0 1 1 2 2 2 1 0 5
63 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
64 สำเร็จวิทยา 0 1 0 1 4 3 0 0 7
65 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
66 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านจัดสรรสามัคคี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
68 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
69 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านวังรี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านหนองจาน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านหนองหมู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านพร้าว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
74 วัดห้วยเดื่อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
75 ช่องกุ่มวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 ทับทิมสยาม 03 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านด่าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านแก้วเพชรพลอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านแส์ง 0 1 0 1 0 3 1 0 4
80 บ้านเนินสะอาด 0 1 0 1 0 1 2 0 3
81 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 0 2 2 4 3 1 0 8
82 บ้านเขาจาน 0 0 1 1 4 4 3 0 11
83 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 1 4 0 2 0 6
84 บ้านหนองเสม็ด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
85 บ้านกุดหิน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
86 บ้านโคกแจง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านกุดม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
88 บ้านทดน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 ศรีตาพระยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 อนุบรรพต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 พรพงษ์กุล 0 0 0 0 3 5 1 0 9
92 บ้านหนองหมูน้อย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
93 บ้านโคก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
94 บ้านคลองมะนาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
95 นิคมสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านคลองหว้า 0 0 0 0 2 0 2 0 4
97 บ้านซับนกแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 บ้านโนน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
99 บ้านหนองตะเคียนบอน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
100 บ้านบ่อนางชิง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
101 บ้านมะกอก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
103 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
106 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านทัพเซียม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
111 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
112 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
113 บ้านซับใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
114 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
115 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
116 บ้านกุดแต้ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 เพชรรัตนราชสุดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
123 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
124 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 133 118 100 351 540 217 129 8 886