สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อพป.คลองน้ำใส 8 1 6 15 18 2 3 1 23
2 บ้านเขาพรมสุวรรณ 7 4 2 13 17 3 3 0 23
3 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 6 9 2 17 26 7 4 0 37
4 บ้านท่าเกวียน 4 4 3 11 17 12 0 0 29
5 เทศบาลชนะชัยศรี 4 2 1 7 11 4 0 0 15
6 บ้านโคกเพร็ก 4 1 2 7 12 7 4 0 23
7 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 4 0 1 5 12 2 0 0 14
8 ร่มเกล้า 3 4 4 11 16 3 3 0 22
9 บ้านหันทราย 3 3 6 12 16 6 0 0 22
10 พวงคราม 3 2 3 8 11 0 0 0 11
11 ชุมชนบ้านแซร์ออ 3 2 2 7 7 1 1 0 9
12 บ้านโนนผาสุก 3 1 2 6 7 2 0 0 9
13 บ้านหนองเรือ 3 0 3 6 10 5 2 0 17
14 บ้านบุกะสัง 3 0 2 5 7 3 2 0 12
15 บ้านโคกไพล 2 4 1 7 9 1 0 0 10
16 บ้านโคกสูง 2 3 1 6 8 3 1 0 12
17 บ้านหนองปรือ 2 3 1 6 7 4 2 0 13
18 บ้านกุดเวียน 2 2 1 5 5 1 4 0 10
19 บ้านกะสัง 2 2 0 4 5 3 2 0 10
20 บ้านรัตนะ 2 1 4 7 12 1 4 0 17
21 วัดหนองติม 2 1 3 6 13 2 2 0 17
22 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 3 13 3 2 0 18
23 บ้านห้วยชัน 2 1 0 3 4 3 0 0 7
24 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 2 1 0 3 3 4 0 0 7
25 บ้านทับใหม่ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
26 อนุบาลตาพระยา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
27 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 0 2 2 0 2 0 4
28 บ้านหนองบัว 1 3 2 6 10 7 1 0 18
29 ประชาเกษตรพัฒนา 1 3 0 4 6 3 0 0 9
30 บ้านหนองผักแว่น 1 3 0 4 5 0 1 1 6
31 บ้านท่าข้าม 1 2 3 6 9 1 2 0 12
32 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 2 2 5 8 0 0 0 8
33 บ้านตะโก 1 2 0 3 3 2 0 0 5
34 สระปทุม 1 1 5 7 7 5 2 0 14
35 บ้านโคกทหาร 1 1 2 4 6 1 1 0 8
36 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1 1 1 3 6 1 2 0 9
37 บ้านโป่งคอม 1 1 0 2 3 0 3 0 6
38 บ้านภักดีแผ่นดิน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 เมืองไผ่ 1 1 0 2 2 3 0 0 5
40 บีกริม 1 0 1 2 4 3 2 0 9
41 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 1 0 1 2 4 2 0 0 6
42 บ้านเหล่าอ้อย 1 0 1 2 4 1 1 1 6
43 บ้านเนินผาสุก 1 0 1 2 4 0 1 0 5
44 บ้านโนนหมากมุ่น 1 0 1 2 3 1 0 0 4
45 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
46 วัดพุทธิสาร 1 0 0 1 5 1 0 0 6
47 ชุมชนบ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
48 บ้านหนองแอก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านทดเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านโคคลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 0 5 1 6 6 1 0 0 7
53 บ้านวังยาว 0 3 0 3 7 1 1 0 9
54 กรุงไทย 0 2 0 2 4 2 1 0 7
55 บ้านหนองสังข์ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
56 บ้านละลมติม 0 1 1 2 2 2 1 0 5
57 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
58 สำเร็จวิทยา 0 1 0 1 4 3 0 0 7
59 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
60 บ้านหนองมั่ง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
61 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านจัดสรรสามัคคี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 1 3 1 0 5
64 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านหนองหมู 0 1 0 1 1 1 0 0 2
66 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 1 1 0 2 0 3
67 บ้านพร้าว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
68 วัดห้วยเดื่อ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
69 ช่องกุ่มวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านด่าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองจาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านแก้วเพชรพลอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านเนินสะอาด 0 1 0 1 0 1 2 0 3
74 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 0 2 2 4 3 1 0 8
75 บ้านหนองแข้ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
76 บ้านเขาจาน 0 0 1 1 4 4 3 0 11
77 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 1 4 0 2 0 6
78 บ้านหนองเสม็ด 0 0 1 1 3 0 0 0 3
79 บ้านกุดหิน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
80 บ้านโคกแจง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
81 บ้านกุดม่วง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
82 บ้านทดน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 ศรีตาพระยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 อนุบรรพต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 คลองยางนุสรณ์ 0 0 0 0 4 1 1 0 6
86 พรพงษ์กุล 0 0 0 0 3 5 1 0 9
87 บ้านหนองหมูน้อย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
88 บ้านคลองมะนาว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
89 นิคมสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 บ้านคลองหว้า 0 0 0 0 2 0 2 0 4
91 บ้านซับนกแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
92 บ้านโนน 0 0 0 0 1 3 1 0 5
93 บ้านหนองตะเคียนบอน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
94 บ้านบ่อนางชิง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
95 บ้านมะกอก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
97 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
100 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 บ้านหนองน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านตุ่น 0 0 0 0 0 4 0 0 4
105 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
106 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
107 บ้านซับใหญ่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
108 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
109 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
110 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านทัพเซียม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บ้านวังรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 เพชรรัตนราชสุดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
118 บ้านกุดแต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
119 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
120 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 108 102 88 298 485 193 119 8 797