ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 6
7 พรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 7
8 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 5
7 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 7
8 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4
5 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 5
6 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 9
10 วัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 6
7 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเสม็ด สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดห้วยเดื่อ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านโคกสะแบง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5
6 พรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 77.40 เงิน 5
6 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 75.60 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหนองเม็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 5
6 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5
6 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 7
8 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 8
9 บ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 80.20 ทอง 4
5 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 77.20 เงิน 6
7 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 75.40 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 79.80 เงิน 4
5 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 76.40 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านโป่งคอม สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 7
8 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 8
9 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน