เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2558
15 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการแข่งขัน ภาคกลางฯ ณ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
1. ปฐมวัย  คลิ๊กที่นี่
2. วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย คลิ๊กที่นี่
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
4. การงานอาชีพ   คลิ๊กที่นี่
5. คอมพิวเตอร์  คลิ๊กที่นี่
6. หุ่นยนต์  คลิ๊กที่นี่
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คลิ๊กที่นี่
8. ศิลปะ - ทัศนศิลป์   คลิ๊กที่นี่ แก้ไข  26 พ.ย.58
9. ศิลปะ - ดนตรี คลิ๊กที่นี่  
แก้ไข  26 พ.ย.58
10. ศิลปะ - นาฎศิลป์  คลิ๊กที่นี่  แก้ไข  26 พ.ย.58
11. เรียนร่วม - ภาษาไทย  คลิ๊กที่นี่
12. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คลิ๊กที่นี่
13. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิ๊กที่นี่
14. เรียนร่วม - ศิลปะ  คลิ๊กที่นี่
 
  สรุปรายชื่อตัวแทนฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ณ จังหวัดอ่างทอง   
  ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายกิจกรรม คลิ๊กที่นี่  
  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จาก สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวัดป่า เป็น สนามฟุตบอลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย วันที่แข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2558  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
1. ให้โรงเรียนตัวแทนฯ เข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) จัดเตรียมปลั๊กไฟ (ปลั๊กสามตา)  มาในวันแข่งขันด้วย
2. โรงเรียตัวแทนฯ ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารไทย (ขนมไทย) โรงเรียนตัวแทนต้องหุงข้าว ณ สถานที่แข่งขัน (ห้ามจัดเตรียมข้าวสวยมาจากโรงเรียน)
 
  ตารางการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ปฐมวัย
2. วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
5. ศิลปะ (ดนตรี)   แก้ไขตารางการแข่งขัน วันที่ 11 พ.ย.2558
6. ศิลปะ (นาฎศิลป์)
7. การงานอาชีพ
8. คอมพิวเตอร์
9. หุ่นยนต์

10. พัฒนาผู้เรียน
11. เรียนร่วม - ภาษาไทย
12. เรียนร่วม -สังคมศึกษา
13. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14. เรียนร่วม - ศิลปะ
 
 

 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 739
จำนวนนักเรียน 1,830
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,073
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 2,903
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,903
ประกาศผลแล้ว 125/168 (74.40%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 129
เดือนนี้ 739
เดือนที่แล้ว 1,242
ปีนี้ 3,117
ทั้งหมด 71,394