หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 บริเวณสนามหญ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
2 บริเวณโรงจอดรถยนต์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
3 ศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
4 สนามฟุตบอลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
5 สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
6 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
7 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
8 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
9 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
10 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
11 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
12 ห้องประชุมหลวงปู่ดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
13 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) โรงเรรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  
14 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
15 โรงยิม โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  
16 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ โรงเรรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  
17 โรงเรียนสุพรรณภูมิ  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]