หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30-09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30-09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บริเวณสนามหญ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ อาคารโดม เวลา 08.30-09.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30-09.00 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30-09.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]