หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สนามที่แข่งขัน เวลา 12.45 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สนามที่แข่งขัน เวลา 12.45 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สนามที่แข่งขัน เวลา 12.45 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 07.45 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]