หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงยิม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์มาจากโรงเรียน
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงยิม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์มาจากโรงเรียน
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงยิม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงยิม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 16 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]