หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 13 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 13 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]