หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น. 2. โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนั่งพื้นมาในวันแข่งขันด้วย
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น. 2. โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนั่งพื้นมาในวันแข่งขันด้วย
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น. 2. โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนั่งพื้นมาในวันแข่งขันด้วย
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 08.30 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]