หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 30 28 96.55% 0 0% 1 3.45% 0 0% 29
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 31 27 87.1% 4 12.9% 0 0% 0 0% 31
3 โรงเรียนวัดพระธาตุ 27 20 74.07% 7 25.93% 0 0% 0 0% 27
4 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 22 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 23 12 54.55% 7 31.82% 3 13.64% 0 0% 22
6 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 18 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
8 โรงเรียนวัดสระประทุม 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
9 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 17 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
10 โรงเรียนวัดลาดตาล 20 8 40% 5 25% 6 30% 1 5% 20
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
12 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
13 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
14 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 20 6 31.58% 9 47.37% 4 21.05% 0 0% 19
15 โรงเรียนวัดเสาธง 16 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
16 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 11 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
17 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
18 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 15 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
21 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 12 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
24 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
27 โรงเรียนวัดแก้ว 12 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนวัดปลายนา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
32 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดช่องลม 14 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 7 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 12 2 16.67% 9 75% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนวัดองครักษ์ 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดสาลี 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดวังพระนอน 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
51 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนศุภลักษณ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดลำบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดสวนแตง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนวัดอู่ยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดดาว 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 7 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดโบสถ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านรางทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านหนองเพียน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดสุขเกษม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
79 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดดารา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนวัดคลองโมง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดบางเลน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดบางจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดพิหารแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบางปลาม้า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนกฤษณา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดคูบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดดอนขาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดเกาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดสามจุ่น 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
109 โรงเรียนทรงกระทียม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดเถรพลาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดพังม่วง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]