สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 28 0 1 0 29
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 27 4 0 0 31
3 วัดพระธาตุ 20 7 0 0 27
4 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 13 7 1 1 21
5 บ้านท่าเสด็จ 12 7 3 0 22
6 วัดโคกโคเฒ่า 12 5 0 0 17
7 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 11 3 3 0 17
8 วัดสระประทุม 10 2 2 0 14
9 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 9 3 4 0 16
10 วัดลาดตาล 8 5 6 1 19
11 วัดโพธิ์ศรี 8 4 3 0 15
12 วัดวรจันทร์ 7 3 3 0 13
13 วัดสังฆจายเถร 7 1 1 0 9
14 วัดวังกุ่ม 6 9 4 0 19
15 วัดเสาธง 6 5 2 0 13
16 อนุบาลศรีประจันต์ 6 1 4 0 11
17 วัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 5 5 3 0 13
18 บางแม่หม้าย 5 5 2 0 12
19 วัดป่าพฤกษ์ 5 4 3 1 12
20 เมืองสุพรรณบุรี 5 4 2 0 11
21 วัดวังน้ำเย็น 5 4 0 0 9
22 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 2 4 1 11
23 วัดไก่เตี้ย 5 2 1 1 8
24 วัดบ้านกล้วย 5 2 0 0 7
25 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 4 3 4 1 11
26 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 4 3 0 1 7
27 วัดแก้ว 4 2 4 0 10
28 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 1 1 1 6
29 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 4 1 1 0 6
30 บ้านหนองสรวง 3 5 1 0 9
31 วัดปลายนา 3 3 2 0 8
32 อำนวยเวทย์ 3 3 1 0 7
33 วัดช่องลม 3 2 6 2 11
34 วัดสัปรสเทศ 3 2 2 0 7
35 วัดเขาดิน 3 1 0 0 4
36 วัดดอนโพธิ์ทอง 3 1 0 0 4
37 วัดสุวรรณนาคี 3 1 0 0 4
38 วัดบ้านหมี่ 3 1 0 0 4
39 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 3 0 4 0 7
40 วัดโพธิ์ตะควน 3 0 0 0 3
41 บ้านคลองชะอม 3 0 0 0 3
42 บ้านบางกุ้ง 2 9 1 0 12
43 วัดองครักษ์ 2 5 0 0 7
44 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2 3 1 1 6
45 บ้านโพธิ์ศรี 2 3 1 0 6
46 วัดสาลี 2 3 1 0 6
47 บ้านรางหางม้า 2 3 0 0 5
48 วัดวังพระนอน 2 2 2 0 6
49 วัดลาดปลาเค้า 2 2 0 0 4
50 บ้านหนองปรือ 2 1 2 0 5
51 วัดบ้านกร่าง 2 1 1 1 4
52 ศุภลักษณ์ 2 1 1 0 4
53 อนุบาลวัดสวนหงส์ 2 1 0 1 3
54 วัดอู่ยา 2 1 0 0 3
55 วัดลำบัว 2 1 0 0 3
56 วัดดงขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
57 วัดสวนแตง 2 1 0 0 3
58 วัดดาว 2 0 3 0 5
59 วัดเสาธงทอง 2 0 2 0 4
60 วัดจระเข้ใหญ่ 2 0 1 0 3
61 วัดศาลาท่าทราย 2 0 1 0 3
62 วัดยาง 2 0 0 0 2
63 วัดมเหยงคณ์ 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
65 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 0 0 0 2
66 วัดโบสถ์ 2 0 0 0 2
67 วัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 1 3 1 0 5
68 บ้านดอนโพ 1 2 2 0 5
69 วัดดอนตาจีน 1 2 1 0 4
70 บ้านรางทอง 1 2 1 0 4
71 วัดโพธิ์นฤมิตร 1 2 0 0 3
72 วัดวังพลับเหนือ 1 2 0 0 3
73 วัดเทพสุทธาวาส 1 2 0 0 3
74 บ้านหนองเพียน 1 1 1 0 3
75 วัดลาดกระจับ 1 1 1 0 3
76 วัดบรรไดทอง 1 1 1 0 3
77 บ้านไผ่แปลกแม่ 1 1 1 0 3
78 วัดสุขเกษม 1 1 0 1 2
79 วัดดารา 1 1 0 0 2
80 วัดหน่อสุวรรณ 1 1 0 0 2
81 วัดพร้าว 1 1 0 0 2
82 วัดดอนไข่เต่า 1 1 0 0 2
83 วัดป่าพระเจ้า 1 0 1 0 2
84 วัดดอนสุทธาวาส 1 0 1 0 2
85 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
86 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1 1
87 วัดคลองโมง 1 0 0 0 1
88 วัดบางจิก 1 0 0 0 1
89 วัดบางเลน 1 0 0 0 1
90 วัดดอนกระเบื้อง 1 0 0 0 1
91 วัดบางใหญ่ 1 0 0 0 1
92 วัดพิหารแดง 1 0 0 0 1
93 วัดม่วงเจริญผล 1 0 0 0 1
94 วัดอุทุมพราราม 1 0 0 0 1
95 วัดปู่เจ้า 0 4 0 0 4
96 วัดสกุณปักษี 0 1 1 0 2
97 บางปลาม้า 0 1 1 0 2
98 วัดสำนักตะฆ่า 0 1 0 1 1
99 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 1 0 0 1
100 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 1 0 0 1
101 กฤษณา 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
103 วัดคูบัว 0 1 0 0 1
104 วัดดอนขาด 0 1 0 0 1
105 วัดเกาะ 0 1 0 0 1
106 วัดไผ่ลูกนก 0 1 0 0 1
107 วัดไผ่เดี่ยว 0 1 0 0 1
108 วัดสามจุ่น 0 0 3 0 3
109 ทรงกระทียม 0 0 2 0 2
110 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 0 1
111 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 1 0 1
112 วัดตะลุ่ม 0 0 1 0 1
113 วัดวังพลับใต้ 0 0 1 0 1
114 วัดเถรพลาย 0 0 1 0 1
115 วัดพังม่วง 0 0 0 0 0
รวม 364 201 119 16 684