สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 28 0 1 0 29
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 27 4 0 0 31
3 วัดพระธาตุ 14 7 0 0 21
4 บ้านท่าเสด็จ 12 7 3 0 22
5 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 12 7 1 1 20
6 วัดโคกโคเฒ่า 12 5 0 0 17
7 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 11 3 3 0 17
8 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 9 3 4 0 16
9 วัดลาดตาล 8 5 6 1 19
10 วัดสระประทุม 8 2 2 0 12
11 วัดโพธิ์ศรี 7 4 3 0 14
12 วัดวรจันทร์ 7 3 3 0 13
13 อนุบาลศรีประจันต์ 6 1 4 0 11
14 วัดสังฆจายเถร 6 1 1 0 8
15 วัดวังกุ่ม 5 9 4 0 18
16 วัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 5 5 3 0 13
17 บางแม่หม้าย 5 5 2 0 12
18 วัดป่าพฤกษ์ 5 4 3 1 12
19 เมืองสุพรรณบุรี 5 4 2 0 11
20 วัดวังน้ำเย็น 5 4 0 0 9
21 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 2 4 1 11
22 วัดบ้านกล้วย 5 2 0 0 7
23 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 4 3 4 1 11
24 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 4 3 0 1 7
25 วัดแก้ว 4 2 4 0 10
26 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 1 1 1 6
27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 4 1 1 0 6
28 บ้านหนองสรวง 3 5 1 0 9
29 วัดปลายนา 3 3 2 0 8
30 อำนวยเวทย์ 3 3 1 0 7
31 วัดช่องลม 3 2 6 2 11
32 วัดไก่เตี้ย 3 2 1 1 6
33 วัดดอนโพธิ์ทอง 3 1 0 0 4
34 วัดสุวรรณนาคี 3 1 0 0 4
35 วัดบ้านหมี่ 3 1 0 0 4
36 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 3 0 4 0 7
37 วัดโพธิ์ตะควน 3 0 0 0 3
38 บ้านบางกุ้ง 2 9 1 0 12
39 วัดองครักษ์ 2 5 0 0 7
40 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2 3 1 1 6
41 วัดสาลี 2 3 1 0 6
42 บ้านรางหางม้า 2 3 0 0 5
43 วัดวังพระนอน 2 2 2 0 6
44 บ้านโพธิ์ศรี 2 2 1 0 5
45 บ้านหนองปรือ 2 1 2 0 5
46 วัดบ้านกร่าง 2 1 1 1 4
47 ศุภลักษณ์ 2 1 1 0 4
48 อนุบาลวัดสวนหงส์ 2 1 0 1 3
49 วัดเขาดิน 2 1 0 0 3
50 วัดอู่ยา 2 1 0 0 3
51 วัดลำบัว 2 1 0 0 3
52 วัดดงขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
53 วัดสวนแตง 2 1 0 0 3
54 วัดดาว 2 0 3 0 5
55 วัดเสาธงทอง 2 0 2 0 4
56 วัดจระเข้ใหญ่ 2 0 1 0 3
57 วัดศาลาท่าทราย 2 0 1 0 3
58 วัดมเหยงคณ์ 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
60 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 0 0 0 2
61 วัดโบสถ์ 2 0 0 0 2
62 วัดเสาธง 1 5 2 0 8
63 วัดสัปรสเทศ 1 2 2 0 5
64 บ้านดอนโพ 1 2 2 0 5
65 วัดดอนตาจีน 1 2 1 0 4
66 บ้านรางทอง 1 2 1 0 4
67 วัดโพธิ์นฤมิตร 1 2 0 0 3
68 วัดลาดปลาเค้า 1 2 0 0 3
69 วัดเทพสุทธาวาส 1 2 0 0 3
70 บ้านหนองเพียน 1 1 1 0 3
71 วัดลาดกระจับ 1 1 1 0 3
72 วัดบรรไดทอง 1 1 1 0 3
73 บ้านไผ่แปลกแม่ 1 1 1 0 3
74 วัดสุขเกษม 1 1 0 1 2
75 วัดดารา 1 1 0 0 2
76 วัดหน่อสุวรรณ 1 1 0 0 2
77 วัดพร้าว 1 1 0 0 2
78 วัดวังพลับเหนือ 1 1 0 0 2
79 วัดดอนไข่เต่า 1 1 0 0 2
80 วัดป่าพระเจ้า 1 0 1 0 2
81 วัดดอนสุทธาวาส 1 0 1 0 2
82 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
83 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1 1
84 วัดคลองโมง 1 0 0 0 1
85 วัดบางจิก 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองชะอม 1 0 0 0 1
87 วัดบางเลน 1 0 0 0 1
88 วัดดอนกระเบื้อง 1 0 0 0 1
89 วัดบางใหญ่ 1 0 0 0 1
90 วัดพิหารแดง 1 0 0 0 1
91 วัดม่วงเจริญผล 1 0 0 0 1
92 วัดยาง 1 0 0 0 1
93 วัดอุทุมพราราม 1 0 0 0 1
94 วัดปู่เจ้า 0 4 0 0 4
95 วัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 0 3 1 0 4
96 วัดสกุณปักษี 0 1 1 0 2
97 บางปลาม้า 0 1 1 0 2
98 วัดสำนักตะฆ่า 0 1 0 1 1
99 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 1 0 0 1
100 กฤษณา 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
102 วัดคูบัว 0 1 0 0 1
103 วัดดอนขาด 0 1 0 0 1
104 วัดเกาะ 0 1 0 0 1
105 วัดไผ่ลูกนก 0 1 0 0 1
106 วัดไผ่เดี่ยว 0 1 0 0 1
107 วัดสามจุ่น 0 0 3 0 3
108 ทรงกระทียม 0 0 2 0 2
109 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 0 1
110 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 1 0 1
111 วัดตะลุ่ม 0 0 1 0 1
112 วัดวังพลับใต้ 0 0 1 0 1
113 วัดเถรพลาย 0 0 1 0 1
114 วัดพังม่วง 0 0 0 0 0
รวม 337 198 119 16 670