สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 15 7 3 25 28 0 1 0 29
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 9 9 3 21 27 4 0 0 31
3 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 8 3 2 13 11 3 3 0 17
4 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 6 1 2 9 9 3 4 0 16
5 วัดสังฆจายเถร 6 0 0 6 7 1 1 0 9
6 บ้านท่าเสด็จ 4 6 3 13 12 7 3 0 22
7 วัดลาดตาล 4 2 2 8 8 5 6 1 19
8 อนุบาลศรีประจันต์ 4 2 0 6 6 1 4 0 11
9 วัดเสาธง 4 1 0 5 6 5 2 0 13
10 วัดพระธาตุ 3 7 5 15 20 7 0 0 27
11 วัดวังกุ่ม 3 5 2 10 6 9 4 0 19
12 วัดสระประทุม 3 4 3 10 10 2 2 0 14
13 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 3 3 2 8 13 7 1 1 21
14 วัดวังน้ำเย็น 3 1 1 5 5 4 0 0 9
15 วัดบ้านกล้วย 3 1 0 4 5 2 0 0 7
16 วัดวรจันทร์ 3 0 1 4 7 3 3 0 13
17 วัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 3 0 1 4 5 5 3 0 13
18 วัดสัปรสเทศ 3 0 0 3 3 2 2 0 7
19 วัดโคกโคเฒ่า 2 2 6 10 12 5 0 0 17
20 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 2 0 4 4 3 0 1 7
21 วัดไก่เตี้ย 2 1 1 4 5 2 1 1 8
22 วัดเขาดิน 2 1 0 3 3 1 0 0 4
23 วัดโพธิ์ตะควน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
24 วัดแก้ว 2 0 0 2 4 2 4 0 10
25 วัดวังพระนอน 2 0 0 2 2 2 2 0 6
26 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 5 0 6 4 1 1 1 6
27 วัดป่าพฤกษ์ 1 2 2 5 5 4 3 1 12
28 บ้านโพธิ์ศรี 1 1 2 4 2 3 1 0 6
29 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1 1 1 3 4 1 1 0 6
30 วัดองครักษ์ 1 1 1 3 2 5 0 0 7
31 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1 1 0 2 3 0 4 0 7
32 วัดอู่ยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
33 วัดลำบัว 1 0 1 2 2 1 0 0 3
34 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 1 4 3 4 1 11
35 บ้านคลองชะอม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
36 วัดลาดปลาเค้า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
37 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
38 อนุบาลวัดสวนหงส์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
39 วัดยาง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 บ้านหนองเพียน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
41 วัดลาดกระจับ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
42 วัดสุขเกษม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
43 วัดดารา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
44 วัดหน่อสุวรรณ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 วัดป่าพระเจ้า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
46 วัดคลองโมง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดปู่เจ้า 1 0 0 1 0 4 0 0 4
48 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 0 0 1 0 1 0 0 1
49 เมืองสุพรรณบุรี 0 3 2 5 5 4 2 0 11
50 วัดโพธิ์ศรี 0 2 7 9 8 4 3 0 15
51 วัดดอนโพธิ์ทอง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านบางกุ้ง 0 2 0 2 2 9 1 0 12
53 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 0 1 2 3 5 2 4 1 11
54 วัดปลายนา 0 1 2 3 3 3 2 0 8
55 บ้านรางหางม้า 0 1 2 3 2 3 0 0 5
56 บางแม่หม้าย 0 1 1 2 5 5 2 0 12
57 วัดช่องลม 0 1 1 2 3 2 6 2 11
58 ศุภลักษณ์ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
59 วัดดงขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
60 วัดมเหยงคณ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
61 วัดพร้าว 0 1 1 2 1 1 0 0 2
62 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 วัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 0 1 0 1 1 3 1 0 5
65 วัดดอนตาจีน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
66 วัดโพธิ์นฤมิตร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
67 วัดวังพลับเหนือ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
68 วัดบรรไดทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
69 วัดดอนสุทธาวาส 0 1 0 1 1 0 1 0 2
70 วัดบางจิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดสาลี 0 0 2 2 2 3 1 0 6
72 วัดจระเข้ใหญ่ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
73 บ้านหนองสรวง 0 0 1 1 3 5 1 0 9
74 อำนวยเวทย์ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
75 วัดสุวรรณนาคี 0 0 1 1 3 1 0 0 4
76 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
77 วัดสวนแตง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 วัดดาว 0 0 1 1 2 0 3 0 5
79 บ้านรางทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
80 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
81 วัดสกุณปักษี 0 0 1 1 0 1 1 0 2
82 วัดบ้านหมี่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
83 วัดบ้านกร่าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
84 วัดเสาธงทอง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
85 วัดศาลาท่าทราย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
86 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
87 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
88 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 บ้านไผ่แปลกแม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
90 วัดดอนไข่เต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 วัดบางเลน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดบางใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดพิหารแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดม่วงเจริญผล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดอุทุมพราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บางปลาม้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 วัดสำนักตะฆ่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 กฤษณา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดคูบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดดอนขาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดไผ่ลูกนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดไผ่เดี่ยว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดสามจุ่น 0 0 0 0 0 0 3 0 3
109 ทรงกระทียม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
110 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดตะลุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดวังพลับใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดเถรพลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 วัดพังม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 124 98 78 300 364 201 119 16 684