สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 15 7 3 25 28 0 1 0 29
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 9 9 3 21 27 4 0 0 31
3 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 8 3 2 13 11 3 3 0 17
4 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 6 1 2 9 9 3 4 0 16
5 วัดสังฆจายเถร 5 0 0 5 6 1 1 0 8
6 บ้านท่าเสด็จ 4 6 3 13 12 7 3 0 22
7 วัดลาดตาล 4 2 2 8 8 5 6 1 19
8 อนุบาลศรีประจันต์ 4 2 0 6 6 1 4 0 11
9 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 3 2 2 7 12 7 1 1 20
10 วัดวังน้ำเย็น 3 1 1 5 5 4 0 0 9
11 วัดบ้านกล้วย 3 1 0 4 5 2 0 0 7
12 วัดวรจันทร์ 3 0 1 4 7 3 3 0 13
13 วัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 3 0 1 4 5 5 3 0 13
14 วัดวังกุ่ม 2 5 2 9 5 9 4 0 18
15 วัดโคกโคเฒ่า 2 2 6 10 12 5 0 0 17
16 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 2 0 4 4 3 0 1 7
17 วัดโพธิ์ตะควน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
18 วัดแก้ว 2 0 0 2 4 2 4 0 10
19 วัดวังพระนอน 2 0 0 2 2 2 2 0 6
20 วัดเขาดิน 2 0 0 2 2 1 0 0 3
21 วัดพระธาตุ 1 5 4 10 14 7 0 0 21
22 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 5 0 6 4 1 1 1 6
23 วัดสระประทุม 1 4 3 8 8 2 2 0 12
24 วัดป่าพฤกษ์ 1 2 2 5 5 4 3 1 12
25 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1 1 1 3 4 1 1 0 6
26 วัดองครักษ์ 1 1 1 3 2 5 0 0 7
27 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1 1 0 2 3 0 4 0 7
28 วัดอู่ยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
29 วัดไก่เตี้ย 1 0 1 2 3 2 1 1 6
30 วัดลำบัว 1 0 1 2 2 1 0 0 3
31 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 1 4 3 4 1 11
32 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
33 อนุบาลวัดสวนหงส์ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
34 วัดสัปรสเทศ 1 0 0 1 1 2 2 0 5
35 บ้านหนองเพียน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
36 วัดลาดกระจับ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
37 วัดสุขเกษม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
38 วัดดารา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
39 วัดหน่อสุวรรณ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
40 วัดป่าพระเจ้า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
41 วัดคลองโมง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดปู่เจ้า 1 0 0 1 0 4 0 0 4
43 เมืองสุพรรณบุรี 0 3 2 5 5 4 2 0 11
44 วัดโพธิ์ศรี 0 2 6 8 7 4 3 0 14
45 วัดดอนโพธิ์ทอง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
46 บ้านบางกุ้ง 0 2 0 2 2 9 1 0 12
47 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 0 1 2 3 5 2 4 1 11
48 วัดปลายนา 0 1 2 3 3 3 2 0 8
49 บ้านรางหางม้า 0 1 2 3 2 3 0 0 5
50 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 2 3 2 2 1 0 5
51 บางแม่หม้าย 0 1 1 2 5 5 2 0 12
52 วัดช่องลม 0 1 1 2 3 2 6 2 11
53 ศุภลักษณ์ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
54 วัดดงขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
55 วัดมเหยงคณ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
56 วัดพร้าว 0 1 1 2 1 1 0 0 2
57 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดดอนตาจีน 0 1 0 1 1 2 1 0 4
60 วัดโพธิ์นฤมิตร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
61 วัดบรรไดทอง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
62 วัดวังพลับเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดดอนสุทธาวาส 0 1 0 1 1 0 1 0 2
64 วัดบางจิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสาลี 0 0 2 2 2 3 1 0 6
66 วัดจระเข้ใหญ่ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
67 บ้านหนองสรวง 0 0 1 1 3 5 1 0 9
68 อำนวยเวทย์ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
69 วัดสุวรรณนาคี 0 0 1 1 3 1 0 0 4
70 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
71 วัดสวนแตง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
72 วัดดาว 0 0 1 1 2 0 3 0 5
73 บ้านรางทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
74 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
75 วัดสกุณปักษี 0 0 1 1 0 1 1 0 2
76 วัดบ้านหมี่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
77 วัดบ้านกร่าง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
78 วัดเสาธงทอง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
79 วัดศาลาท่าทราย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
80 วัดโบสถ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 วัดเสาธง 0 0 0 0 1 5 2 0 8
82 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
83 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
84 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านไผ่แปลกแม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
86 วัดดอนไข่เต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านห้วยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
88 บ้านคลองชะอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดบางเลน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 วัดบางใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดพิหารแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 วัดม่วงเจริญผล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดอุทุมพราราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
97 บางปลาม้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 วัดสำนักตะฆ่า 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 กฤษณา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดคูบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดดอนขาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดไผ่ลูกนก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดไผ่เดี่ยว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดสามจุ่น 0 0 0 0 0 0 3 0 3
108 ทรงกระทียม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
109 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 วัดตะลุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 วัดวังพลับใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดเถรพลาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดพังม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 106 91 76 273 337 198 119 16 654