หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 43 36 85.71% 4 9.52% 1 2.38% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 25 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
3 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 26 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 19 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 22 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
7 โรงเรียนวัดจำปา 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 26 11 47.83% 7 30.43% 2 8.7% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนวัดสระยายโสม 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนวัดทับกระดาน 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 16 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนวัดสระด่าน 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนวัดสระพังลาน 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
23 โรงเรียนวัดยางยี่แส 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
25 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 14 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
26 โรงเรียนพลับพลาไชย 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนวัดบางบอน 11 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
28 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านหนองจิก 15 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนวัดโภคาราม 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนสองพี่น้อง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
37 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
38 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านหัววัง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
45 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนวัดคอกวัว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดหนองหลุม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดหนองแจง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
51 โรงเรียนบ้านนเรศ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนวัดคลองตัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนวัดนันทวัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดชีธาราม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดท่าข้าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดบางสาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านหัวเขา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 9 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
84 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดกกม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดเขาพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดดอนสงวน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดบางสะแก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านทะเลบก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดคณฑี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 090-4470922 E-mail : tipfy5435@gmail.com
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193 E-mail : buppa_2508@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]