สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งคอก 15 10 4 29 36 4 1 1 41
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 7 3 3 13 16 6 1 1 23
3 วัดจันทราวาส 4 3 2 9 13 2 2 1 17
4 วัดเขาพนมนาง 4 3 1 8 9 2 1 1 12
5 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 4 3 0 7 9 1 0 0 10
6 วัดทับกระดาน 4 2 1 7 9 5 1 1 15
7 วัดรางบัวทอง 4 0 1 5 7 0 0 0 7
8 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 3 4 2 9 15 3 0 0 18
9 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 3 3 3 9 14 8 0 0 22
10 วัดทองประดิษฐ์ 3 3 2 8 15 6 0 1 21
11 วัดสระยายโสม 3 2 4 9 10 2 0 0 12
12 บ้านหนองจิกรากข่า 3 2 0 5 5 3 1 4 9
13 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 3 1 1 5 7 1 0 0 8
14 วัดหนองตาสาม 3 1 0 4 3 2 0 0 5
15 วัดหนองแจง 3 0 1 4 3 0 0 2 3
16 วัดสว่างอารมณ์ 3 0 0 3 5 1 1 0 7
17 วัดสระพังลาน 2 2 2 6 7 0 1 0 8
18 วัดสำเภาทอง 2 2 1 5 3 0 3 0 6
19 บ้านจรเข้สามพัน 2 2 0 4 9 2 0 1 11
20 วัดสระศรีเจริญ 2 2 0 4 3 1 0 1 4
21 วัดบางบอน 2 1 1 4 5 2 0 3 7
22 พลับพลาไชย 2 1 0 3 5 3 0 0 8
23 วัดสระด่าน 2 0 2 4 7 4 0 0 11
24 บ้านดอนตำลึง 2 0 2 4 6 2 1 2 9
25 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 0 2 4 4 0 0 0 4
26 บ้านโป่ง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
27 บ้านทุ่งดินดำ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
28 วัดย่านซื่อ 2 0 0 2 4 0 0 1 4
29 บ้านประทุนทอง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 วัดไผ่โรงวัว 1 5 1 7 10 1 0 0 11
31 วัดยางสว่างอารมณ์ 1 2 3 6 11 7 2 3 20
32 วัดกลางบ้านดอน 1 2 2 5 7 3 0 1 10
33 บ้านหนองโพธิ์ 1 2 1 4 8 3 0 0 11
34 วัดคอกวัว 1 2 0 3 3 1 0 0 4
35 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 2 2 0 1 4
36 วัดดอนมะเกลือ 1 1 2 4 8 1 2 1 11
37 บ้านหนองจิก 1 1 1 3 4 7 0 2 11
38 บ้านหัววัง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
39 บ้านห้วยม้าลอย 1 1 1 3 3 3 0 0 6
40 บ้านนเรศ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
41 วัดคีรีรัตนาราม 1 1 0 2 4 1 3 0 8
42 วัดนันทวัน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
43 วัดหนองยายทรัพย์ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
44 บ้านเขากำแพง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
45 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 1 0 2 2 0 1 0 3
46 วัดยางยี่แส 1 0 1 2 6 5 0 1 11
47 วัดโภคาราม 1 0 1 2 4 3 1 0 8
48 วัดเทพพิทักษ์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
49 บ้านดอนกลาง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
50 บ้านหนองกระดี่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 วัดบางสาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 วัดจำปา 0 4 3 7 12 3 1 1 16
53 อนุบาลวัดดงตาล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
54 ปรีดาวิทย์ 0 1 4 5 10 4 0 0 14
55 บ้านไผ่ตาโม้ 0 1 3 4 1 3 0 0 4
56 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 3 3 2 0 8
57 วัดหนองหลุม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
58 บ้านสระกระโจม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 1 1 2 0 2 0 0 2
60 สองพี่น้อง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
61 วัดศรีเฉลิมเขต 0 1 0 1 4 1 0 0 5
62 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 2 1 2 0 5
63 บ้านสระหลวง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
64 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 วัดโคกยายเกตุ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 1 0 1 1 0 1 0 2
68 วัดคีรีเจริญผล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดดอนมะนาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดไผ่ขาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 0 3 3 4 0 0 0 4
72 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 0 0 2 2 2 3 0 0 5
73 วัดหนองพันเทา 0 0 2 2 2 1 0 0 3
74 วัดใหม่นพรัตน์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
75 บ้านหนองสานแตร 0 0 1 1 4 0 0 2 4
76 บ้านเขาชานหมาก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
77 วัดชีธาราม 0 0 1 1 2 1 2 0 5
78 วัดท่ากุ่ม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
79 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
80 วัดไชยนาราษฎร์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
81 วัดท่าข้าม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
82 บ้านบัวขาว 0 0 1 1 1 2 0 1 3
83 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 1 1 1 0 2 2
84 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 วัดบ่อคู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 วัดโพธิ์เขียว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 วัดคลองตัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
88 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
89 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านหัวเขา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
91 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0 1 4 0 0 5
92 ดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
93 แม่พระประจักษ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
94 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดกกม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดทุ่งเข็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดเขาพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 วัดบางสะแก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
108 วัดคณฑี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านดงกะเชา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านหัวทำนบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านหนองสลัดได 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 117 98 87 302 438 166 48 36 652