สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งคอก 15 10 4 29 36 4 1 1 41
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 7 3 3 13 16 6 1 1 23
3 วัดจันทราวาส 4 3 2 9 13 2 2 1 17
4 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 4 3 0 7 9 1 0 0 10
5 วัดเขาพนมนาง 4 2 1 7 8 2 1 1 11
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 3 4 2 9 15 3 0 0 18
7 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 3 3 3 9 14 8 0 0 22
8 วัดทองประดิษฐ์ 3 3 2 8 15 6 0 1 21
9 วัดสระยายโสม 3 2 4 9 10 2 0 0 12
10 วัดทับกระดาน 3 2 1 6 8 5 1 1 14
11 บ้านหนองจิกรากข่า 3 2 0 5 5 3 1 4 9
12 วัดหนองตาสาม 3 1 0 4 3 2 0 0 5
13 วัดหนองแจง 3 0 1 4 3 0 0 2 3
14 วัดสระพังลาน 2 2 2 6 7 0 1 0 8
15 บ้านจรเข้สามพัน 2 2 0 4 9 2 0 1 11
16 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 2 1 1 4 6 1 0 0 7
17 วัดบางบอน 2 1 1 4 5 2 0 3 7
18 พลับพลาไชย 2 1 0 3 5 3 0 0 8
19 วัดสระด่าน 2 0 2 4 7 4 0 0 11
20 บ้านดอนตำลึง 2 0 2 4 6 2 1 2 9
21 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 0 2 4 4 0 0 0 4
22 วัดรางบัวทอง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
23 บ้านโป่ง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
24 บ้านทุ่งดินดำ 2 0 0 2 5 2 0 0 7
25 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
26 วัดไผ่โรงวัว 1 5 1 7 10 1 0 0 11
27 วัดยางสว่างอารมณ์ 1 2 3 6 11 7 2 3 20
28 วัดกลางบ้านดอน 1 2 2 5 7 3 0 1 10
29 บ้านหนองโพธิ์ 1 2 1 4 8 3 0 0 11
30 วัดคอกวัว 1 2 0 3 3 1 0 0 4
31 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 2 2 0 1 4
32 วัดดอนมะเกลือ 1 1 2 4 8 1 2 1 11
33 บ้านหนองจิก 1 1 1 3 4 7 0 2 11
34 บ้านหัววัง 1 1 1 3 3 3 0 0 6
35 บ้านห้วยม้าลอย 1 1 1 3 3 3 0 0 6
36 บ้านนเรศ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
37 วัดคีรีรัตนาราม 1 1 0 2 4 1 3 0 8
38 วัดนันทวัน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
39 วัดหนองยายทรัพย์ 1 1 0 2 2 1 1 0 4
40 บ้านเขากำแพง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
41 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 1 0 2 2 0 1 0 3
42 วัดสระศรีเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
43 วัดยางยี่แส 1 0 1 2 6 5 0 1 11
44 วัดเทพพิทักษ์ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
45 บ้านดอนกลาง 1 0 1 2 2 3 0 0 5
46 บ้านหนองกระดี่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
47 วัดจำปา 0 4 3 7 12 3 1 1 16
48 อนุบาลวัดดงตาล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
49 ปรีดาวิทย์ 0 1 4 5 10 4 0 0 14
50 บ้านไผ่ตาโม้ 0 1 3 4 1 3 0 0 4
51 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 3 3 2 0 8
52 วัดหนองหลุม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
53 สองพี่น้อง 0 1 0 1 4 1 1 0 6
54 วัดศรีเฉลิมเขต 0 1 0 1 4 1 0 0 5
55 วัดเวฬุวัน 0 1 0 1 2 1 2 0 5
56 บ้านสระหลวง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
57 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดโคกยายเกตุ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 วัดคีรีเจริญผล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดไผ่ขาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 0 0 2 2 2 3 0 0 5
63 วัดใหม่นพรัตน์ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองสานแตร 0 0 1 1 4 0 0 2 4
65 บ้านเขาชานหมาก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
66 วัดชีธาราม 0 0 1 1 2 1 2 0 5
67 วัดท่ากุ่ม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
68 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
69 วัดไชยนาราษฎร์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
70 วัดท่าข้าม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
71 วัดหนองพันเทา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
72 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
73 บ้านบัวขาว 0 0 1 1 1 2 0 1 3
74 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 1 1 1 0 2 2
75 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
76 วัดบ่อคู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 วัดโพธิ์เขียว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
79 วัดโภคาราม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
80 วัดคลองตัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
81 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
82 วัดย่านซื่อ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
83 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
84 บ้านหัวเขา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
85 ดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
86 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
87 แม่พระประจักษ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
88 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
90 บ้านโป่งพรานอินทร์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
91 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 วัดกกม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดทุ่งเข็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดบางสาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดเขาพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดดอนสงวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 วัดบางสะแก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดพรสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 วัดคณฑี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 บ้านดงกะเชา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านหัวทำนบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 วัดสำเภาทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 วัดโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านหนองสลัดได 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 103 90 81 274 418 161 44 36 623