หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุขุม เมฆฉาย  
2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) นายสุขุม เมฆฉาย 14.844762, 100.093337

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-3550-8262
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]