หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 31 28 93.33% 2 6.67% 0 0% 0 0% 30
2 โรงเรียนวัดป่าสะแก 23 20 90.91% 2 9.09% 0 0% 0 0% 22
3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 21 18 85.71% 2 9.52% 0 0% 1 4.76% 21
4 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 29 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
5 โรงเรียนวัดบางขวาก 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
7 โรงเรียนวัดหนองทราย 20 11 55% 5 25% 2 10% 2 10% 20
8 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 13 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านสระเตย 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนวัดด่านช้าง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
11 โรงเรียนวัดกกเต็น 22 8 44.44% 4 22.22% 6 33.33% 0 0% 18
12 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
13 โรงเรียนวัดลำพันบอง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
15 โรงเรียนบ้านหนองขาม 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
16 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
17 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนวัดยางนอน 14 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนวัดกกตาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 12 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
23 โรงเรียนวัดปากน้ำ 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านรังงาม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านหนองโก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
32 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
33 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดน้ำพุ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
39 โรงเรียนวัดบ้านทึง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านวังยาว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
43 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
44 โรงเรียนบ้านลาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนวัดหนองโรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนวัดท่าทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดโคกพระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนวัดไทร 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
54 โรงเรียนบ้านทับละคร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านหนองนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดคลองขอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดบ้านสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดสามชุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านกล้วย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดวังหว้า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านดงเชือก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดหัวนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดกาบบัว 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดดอนตาล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดวังกุลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดวังคัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดวังจิก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนอนุบาลปราณี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
85 โรงเรียนวัดกุ่มโคก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนวัดดอนไร่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
87 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านกกเชียง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านปากดง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดคอกช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดเดิมบาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านแจงงาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
116 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
117 โรงเรียนวัดนางบวช 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-3550-8262
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]