สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดป่าสะแก 20 2 0 0 22
2 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 18 2 0 0 20
3 บ้านพุน้ำร้อน 17 4 0 1 21
4 วัดหนองผักนาก 17 2 0 1 19
5 วัดบางขวาก 13 0 0 0 13
6 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 12 2 1 0 15
7 วัดหนองทราย 11 5 2 2 18
8 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 11 0 0 0 11
9 บ้านสระเตย 9 3 0 1 12
10 วัดด่านช้าง 9 2 1 0 12
11 อนุบาลด่านช้าง 8 1 0 0 9
12 วัดลำพันบอง 8 0 0 0 8
13 วัดกกเต็น 7 4 5 0 16
14 บ้านละว้าวังควาย 7 3 2 1 12
15 บ้านหนองขาม 7 2 1 0 10
16 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 7 1 1 0 9
17 วัดหนองสะเดา 6 4 1 0 11
18 วัดยางนอน 6 3 5 0 14
19 บ้านหนองกระถิน 6 1 0 0 7
20 วัดปากน้ำ 5 2 2 0 9
21 บ้านทุ่งมะกอก 5 0 0 0 5
22 วัดลาดสิงห์ 5 0 0 0 5
23 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 4 3 0 1 7
24 บ้านทัพหลวง 4 3 0 0 7
25 วัดท่ามะนาว 4 2 0 0 6
26 บ้านรังงาม 4 1 1 0 6
27 บ้านหนองโก 4 1 1 0 6
28 บ้านหนองอิงพิง 4 1 0 1 5
29 วัดหนองไผ่ 4 1 0 1 5
30 บ้านทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
31 วัดหนองสังข์ทอง 4 0 0 0 4
32 บ้านห้วยหินดำ 4 0 0 0 4
33 บ้านหนองตาแก้ว 4 0 0 0 4
34 วัดน้ำพุ 3 4 0 0 7
35 บ้านหนองยาว 3 2 1 0 6
36 วัดบ้านทึง 3 1 1 0 5
37 บ้านมาบพะยอม 3 1 0 0 4
38 วัดกกตาด 3 1 0 0 4
39 บ้านวังยาว 3 0 0 1 3
40 วัดหนองโรง 3 0 0 0 3
41 บ้านลาด 3 0 0 0 3
42 บ้านหนองแหน 3 0 0 0 3
43 อนุบาลยอดไม้งาม 3 0 0 0 3
44 พัฒนาปากน้ำ 2 3 1 1 6
45 บ้านหนองกระดี่ 2 3 0 1 5
46 บ้านพุบ่องป่าขี 2 2 1 0 5
47 บ้านหนองจิกยาว 2 2 0 0 4
48 วัดท่าทอง 2 1 1 0 4
49 สวนป่าองค์พระ 2 1 0 0 3
50 วัดโคกพระ 2 1 0 0 3
51 วัดไทร 2 0 1 1 3
52 บ้านไผ่สีทอง 2 0 0 2 2
53 วัดสามชุก 2 0 0 0 2
54 บ้านทับละคร 2 0 0 0 2
55 วัดคลองขอม 2 0 0 0 2
56 บ้านแหลมสะแก 2 0 0 0 2
57 วัดใหม่สระพลอย 2 0 0 0 2
58 บ้านหนองนา 2 0 0 0 2
59 วัดบ้านสระ 2 0 0 0 2
60 บ้านหนองสำโรง 2 0 0 0 2
61 บ้านหนองห้าง 2 0 0 0 2
62 บ้านกล้วย 1 3 1 0 5
63 วัดวุ้งสุทธาวาส 1 3 0 0 4
64 บ้านดงเชือก 1 2 1 1 4
65 วัดหัวนา 1 2 0 0 3
66 บ้านหนองอุโลก 1 2 0 0 3
67 วัดกาบบัว 1 1 1 0 3
68 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 1 1 1 0 3
69 บ้านหนองแขม 1 1 1 0 3
70 วัดบัลลังก์ 1 1 1 0 3
71 วัดสามัคคีธรรม 1 1 1 0 3
72 วัดดอนตาล 1 1 0 0 2
73 วัดวังกุลา 1 1 0 0 2
74 วัดวังหว้า 1 1 0 0 2
75 วัดหนองเปาะ 1 1 0 0 2
76 วัดวังคัน 1 0 1 0 2
77 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 0 1 0 2
78 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 1 0 2
79 อนุบาลเขาพระ 1 0 1 0 2
80 วัดวังจิก 1 0 1 0 2
81 อนุบาลปราณี 1 0 1 0 2
82 วัดเนินมหาเชษฐ 1 0 1 0 2
83 วัดวังสำเภาล่ม 1 0 1 0 2
84 วัดดอนประดู่ 1 0 0 2 1
85 วัดกุ่มโคก 1 0 0 1 1
86 วัดนางพิมพ์ 1 0 0 1 1
87 วัดดอนไร่ 1 0 0 1 1
88 บ้านทุ่งหนองแก้ว 1 0 0 0 1
89 วัดอู่ตะเภา 1 0 0 0 1
90 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 0 0 0 1
91 วัดทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
92 วัดสุวรรณตะไล 1 0 0 0 1
93 วัดโคกหม้อ 1 0 0 0 1
94 บ้านกกเชียง 1 0 0 0 1
95 บ้านดงเสลา 1 0 0 0 1
96 บ้านใหม่กิโล 8 1 0 0 0 1
97 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
98 บ้านโป่งคอม 1 0 0 0 1
99 ปัญญาประเสริฐ 1 0 0 0 1
100 วัดคอกช้าง 1 0 0 0 1
101 วัดท่าเตียน 1 0 0 0 1
102 วัดหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
103 ศรีรัตน์วิทยา 1 0 0 0 1
104 บ้านทัพตาแทน 0 3 1 0 4
105 วัดดอนสำโรง 0 2 0 0 2
106 วัดปากดงท่าศาล 0 1 1 0 2
107 วัดเดิมบาง 0 1 0 0 1
108 บ้านทับกระดาษ 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองบัวทอง 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองราชวัตร 0 1 0 0 1
111 วัดทุ่งกฐิน 0 1 0 0 1
112 บ้านวังน้ำเขียว 0 0 1 0 1
113 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 1 0 1
114 วัดหนองกรด 0 0 1 0 1
115 บ้านแจงงาม 0 0 0 1 0
116 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0
117 วัดนางบวช 0 0 0 0 0
รวม 366 110 49 22 547