สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 20 4 2 26 28 2 0 0 30
2 วัดป่าสะแก 12 3 2 17 20 2 0 0 22
3 วัดบางขวาก 9 2 2 13 13 0 0 0 13
4 บ้านพุน้ำร้อน 7 8 0 15 17 4 0 1 21
5 วัดหนองผักนาก 6 3 5 14 18 2 0 1 20
6 วัดหนองทราย 6 2 2 10 11 5 2 2 18
7 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 5 3 2 10 12 2 1 0 15
8 บ้านสระเตย 3 3 2 8 9 3 0 1 12
9 อนุบาลด่านช้าง 3 3 1 7 8 1 1 0 10
10 วัดลำพันบอง 3 2 2 7 8 0 0 0 8
11 บ้านหนองกระถิน 3 1 2 6 6 1 0 0 7
12 บ้านหนองอิงพิง 3 1 0 4 4 1 0 1 5
13 บ้านทุ่งมะกอก 3 0 1 4 5 0 0 0 5
14 พัฒนาปากน้ำ 2 3 0 5 5 3 1 1 9
15 บ้านทัพหลวง 2 1 3 6 6 3 1 0 10
16 บ้านรังงาม 2 1 0 3 5 1 1 0 7
17 วัดลาดสิงห์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
18 วัดสามชุก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1 3 4 8 11 0 0 0 11
20 วัดด่านช้าง 1 3 3 7 9 2 1 0 12
21 บ้านหนองขาม 1 3 3 7 7 2 1 0 10
22 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1 3 2 6 7 1 1 0 9
23 บ้านหนองตาแก้ว 1 3 1 5 5 0 0 0 5
24 วัดกกตาด 1 2 0 3 6 1 0 0 7
25 วัดกกเต็น 1 1 1 3 8 4 6 0 18
26 บ้านหนองแหน 1 1 1 3 4 0 0 0 4
27 วัดหนองโรง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
28 บ้านหนองโก 1 1 0 2 4 1 1 0 6
29 วัดหนองสังข์ทอง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
30 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
31 บ้านห้วยหินดำ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
32 วัดวังสำเภาล่ม 1 0 1 2 3 0 1 0 4
33 บ้านลาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
34 วัดไทร 1 0 1 2 2 0 1 1 3
35 บ้านทับละคร 1 0 1 2 2 0 0 0 2
36 วัดคลองขอม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
37 วัดบ้านทึง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
38 สวนป่าองค์พระ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
39 บ้านแหลมสะแก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 วัดหัวนา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
41 วัดวังคัน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
42 วัดดอนประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
43 วัดกุ่มโคก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
44 บ้านทุ่งหนองแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 วัดอู่ตะเภา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดเดิมบาง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
47 บ้านละว้าวังควาย 0 4 0 4 7 3 2 1 12
48 วัดยางนอน 0 2 3 5 6 3 5 0 14
49 วัดหนองสะเดา 0 2 1 3 6 4 1 0 11
50 วัดน้ำพุ 0 2 1 3 3 4 0 0 7
51 บ้านหนองจิกยาว 0 2 0 2 2 2 0 0 4
52 วัดวังหว้า 0 2 0 2 1 3 0 0 4
53 ปัญญาประเสริฐวิทยา 0 2 0 2 1 0 1 0 2
54 วัดปากน้ำ 0 1 1 2 5 2 2 0 9
55 วัดใหม่สระพลอย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
56 วัดท่ามะนาว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
57 บ้านวังยาว 0 1 0 1 3 0 0 1 3
58 อนุบาลยอดไม้งาม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
59 บ้านหนองนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดบ้านสระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
61 วัดกาบบัว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
62 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3
63 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 1 1 0 1 0 2
64 อนุบาลเขาพระ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
65 วัดนางพิมพ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
66 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดทุ่งแฝก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดสุวรรณตะไล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดโคกหม้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านวังน้ำเขียว 0 1 0 1 0 0 1 0 1
71 บ้านหนองยาว 0 0 2 2 3 2 1 0 6
72 บ้านไผ่สีทอง 0 0 2 2 2 0 0 2 2
73 บ้านหนองสำโรง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
74 วัดวังจิก 0 0 2 2 1 0 1 0 2
75 อนุบาลปราณี 0 0 2 2 1 0 1 0 2
76 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
77 บ้านมาบพะยอม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
78 วัดท่าทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
79 วัดโคกพระ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
80 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
81 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 3 1 0 5
82 บ้านหนองอุโลก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
83 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
84 วัดเนินมหาเชษฐ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
85 วัดดอนไร่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
86 บ้านกกเชียง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านดงเสลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
90 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
91 บ้านพุบ่องป่าขี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
92 วัดวุ้งสุทธาวาส 0 0 0 0 1 3 0 0 4
93 บ้านดงเชือก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
94 วัดบัลลังก์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
95 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 วัดดอนตาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดวังกุลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดหนองเปาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านโป่งคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดคอกช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 ศรีรัตน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านทัพตาแทน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
107 วัดดอนสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 วัดปากดงท่าศาล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองราชวัตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดทุ่งกฐิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านแจงงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 วัดนางบวช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 121 95 80 296 391 112 52 22 555