สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดป่าสะแก 12 3 2 17 20 2 0 0 22
2 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 10 4 2 16 18 2 0 0 20
3 วัดบางขวาก 9 2 2 13 13 0 0 0 13
4 บ้านพุน้ำร้อน 7 8 0 15 17 4 0 1 21
5 วัดหนองผักนาก 6 2 5 13 17 2 0 1 19
6 วัดหนองทราย 6 2 2 10 11 5 2 2 18
7 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 5 3 2 10 12 2 1 0 15
8 บ้านสระเตย 3 3 2 8 9 3 0 1 12
9 อนุบาลด่านช้าง 3 3 1 7 8 1 0 0 9
10 วัดลำพันบอง 3 2 2 7 8 0 0 0 8
11 บ้านหนองกระถิน 3 1 2 6 6 1 0 0 7
12 บ้านหนองอิงพิง 3 1 0 4 4 1 0 1 5
13 บ้านทุ่งมะกอก 3 0 1 4 5 0 0 0 5
14 วัดลาดสิงห์ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
15 วัดสามชุก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1 3 4 8 11 0 0 0 11
17 วัดด่านช้าง 1 3 3 7 9 2 1 0 12
18 บ้านหนองขาม 1 3 3 7 7 2 1 0 10
19 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1 3 2 6 7 1 1 0 9
20 วัดหนองโรง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
21 บ้านรังงาม 1 1 0 2 4 1 1 0 6
22 บ้านหนองโก 1 1 0 2 4 1 1 0 6
23 วัดหนองสังข์ทอง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
24 พัฒนาปากน้ำ 1 1 0 2 2 3 1 1 6
25 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
26 บ้านห้วยหินดำ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
27 บ้านลาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
28 วัดไทร 1 0 1 2 2 0 1 1 3
29 บ้านทับละคร 1 0 1 2 2 0 0 0 2
30 วัดคลองขอม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
31 วัดบ้านทึง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
32 สวนป่าองค์พระ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
33 บ้านแหลมสะแก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
34 วัดหัวนา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
35 วัดวังคัน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
36 วัดดอนประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 2 1
37 วัดกุ่มโคก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
38 บ้านทุ่งหนองแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 วัดอู่ตะเภา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 วัดเดิมบาง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
41 บ้านละว้าวังควาย 0 4 0 4 7 3 2 1 12
42 บ้านหนองตาแก้ว 0 3 1 4 4 0 0 0 4
43 วัดยางนอน 0 2 3 5 6 3 5 0 14
44 วัดหนองสะเดา 0 2 1 3 6 4 1 0 11
45 วัดน้ำพุ 0 2 1 3 3 4 0 0 7
46 บ้านหนองจิกยาว 0 2 0 2 2 2 0 0 4
47 ปัญญาประเสริฐวิทยา 0 2 0 2 1 0 1 0 2
48 บ้านทัพหลวง 0 1 2 3 4 3 0 0 7
49 วัดกกเต็น 0 1 1 2 7 4 5 0 16
50 วัดปากน้ำ 0 1 1 2 5 2 2 0 9
51 บ้านหนองแหน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
52 วัดใหม่สระพลอย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
53 วัดท่ามะนาว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
54 บ้านวังยาว 0 1 0 1 3 0 0 1 3
55 อนุบาลยอดไม้งาม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
56 บ้านหนองนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
57 วัดบ้านสระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดกาบบัว 0 1 0 1 1 1 1 0 3
59 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3
60 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 1 1 0 1 0 2
61 อนุบาลเขาพระ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
62 วัดนางพิมพ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
63 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดทุ่งแฝก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสุวรรณตะไล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดโคกหม้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านวังน้ำเขียว 0 1 0 1 0 0 1 0 1
68 บ้านหนองยาว 0 0 2 2 3 2 1 0 6
69 บ้านไผ่สีทอง 0 0 2 2 2 0 0 2 2
70 บ้านหนองสำโรง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
71 วัดวังจิก 0 0 2 2 1 0 1 0 2
72 อนุบาลปราณี 0 0 2 2 1 0 1 0 2
73 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
74 บ้านมาบพะยอม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
75 วัดท่าทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
76 วัดโคกพระ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 3 1 0 5
79 บ้านหนองอุโลก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
80 บ้านหนองแขม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
81 วัดเนินมหาเชษฐ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 วัดดอนไร่ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
83 บ้านกกเชียง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านดงเสลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
87 วัดกกตาด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
88 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
89 บ้านพุบ่องป่าขี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
90 วัดวุ้งสุทธาวาส 0 0 0 0 1 3 0 0 4
91 บ้านดงเชือก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
92 วัดบัลลังก์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
93 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 วัดดอนตาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 วัดวังกุลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดวังหว้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 วัดหนองเปาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดวังสำเภาล่ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านโป่งคอม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดคอกช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 ศรีรัตน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านทัพตาแทน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
107 วัดดอนสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 วัดปากดงท่าศาล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านหนองราชวัตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 วัดทุ่งกฐิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านแจงงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 วัดนางบวช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 88 78 268 366 110 49 22 525