กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนาปากน้ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง 4
5 วัดหัวนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 5
6 วัดบัลลังก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านหนองแขม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 7
8 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 8
9 วัดหนองกรด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67 ทองแดง 9
10 บ้านทัพตาแทน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลำพันบอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 5
6 พัฒนาปากน้ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73 เงิน 7
8 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 71 เงิน 8
9 วัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังคัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแจงงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.40 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลำพันบอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.20 ทอง 4
5 วัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 5
6 วัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.60 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 4
5 วัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง 4
5 วัดบ้านสระ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 5
6 วัดวุ้งสุทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 6
7 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 7
8 บ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 9
10 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปราณี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.80 ทอง 4
5 วัดบ้านทึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 5
6 วัดหัวนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.20 เงิน 6
7 วัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.40 ทอง 4
5 วัดบ้านทึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปัญญาประเสริฐ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.40 ทอง 4
5 วัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.20 ทอง 5
6 วัดท่ามะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 6
7 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 6
8 ศรีรัตน์วิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 6
9 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.80 ทอง 6
10 บ้านหนองกระดี่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.40 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแฝก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง 5
6 วัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง 5
7 วัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง 5
8 วัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง 5
9 บ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง 9
10 บ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกกตาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังสำเภาล่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดสิงห์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.33 ทอง 4
5 บ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.33 ทอง 5
6 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกเชียง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองแหน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านห้วยหินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 บ้านใหม่กิโล 8 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 วัดดอนไร่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 วัดปากน้ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -
4 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากดง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -
3 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน