ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:12 น.