หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 360 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวโสภิตา บัวสุวรรณ 13.653691, 100.641275 081-1411544
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 92 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปรากร 10280 นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อ 13.579076, 100.653687 081-5863769
3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 45 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวปัทมา จ้อยพุฒ 13.616431, 100.592353 084-0847556
4 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1999 หมู่ที่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวสุพรรษา เลิศเสม 13.646403, 100.599443 084-9294475
5 โรงเรียนวัดสวนส้ม 2 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางสาวมณฑิรา อินทร์พร โรงเรียนวัดสวนส้ม 083-0783780
6 โรงเรียนวัดสุขกร 77 หมู่ที่ 8 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวปานทิพย์ พิมเก 13.623905, 100.584518 087-6743539
7 โรงเรียนวัดแพรกษา 30 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์ 13.572868, 100.638924 092-2501435
8 โรงเรียนวัดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล 13.591373, 100.562202 089-5166515
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 999 หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวชูศรี แดงเผือก 13.629532, 100.597105 085-1393527
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 30 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางศิวนาถ เจริญพร 13.596249, 100.597233 090-4030585
11 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) หมู่ที่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ 13.521310, 100.657232 086-8351605

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]