หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสุขกร สนามกีฬาโรงเรียนวัดสุขกร 17 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ศูนย์กฐิน กุยยกานนท์ 17 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ศูนย์กฐิน กุยยกานนท์ 17 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
09.00-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสุขกร อาคาร 2 16 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขกร อาคาร 3 16 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
09.00-16.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]