หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง แหล่งการเรียนรู้ 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแหล่งการเรียนรู้ 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแหล่งการเรียนรู้ 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง แหล่งการเรียนรู้ 13 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]