หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.2/1,ป.2/2 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 11 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 11 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2,ป.5/3 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 11 พ.ย. 2558 09.00-11.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 12 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1,ป.6/2 11 พ.ย. 2558 09.00-11.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 12 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2,ป.4/1 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ โรงยิม,อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง โรงยิม,หน้าห้องอ.2/2,หน้าห้องอ.2/1,หน้าห้องอ.1/1,หน้าห้องป.1/1, 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ โรงยิม,อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง โรงยิม,หน้าห้องอ.2/2,หน้าห้องอ.2/1 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน โดยหุ่งข้าวมาให้เรียบร้อย ส่วนกระทิให้เตรียมพร้อมใช้งาน
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน โดยหุ่งข้าวมาให้เรียบร้อย ส่วนกระทิให้เตรียมพร้อมใช้งาน
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ สมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขัน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]