หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สนามโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ชั้น 1 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-8.30 น. จุดที่ 1 ห้องอนุบาลปีที่ 1/2 หมายเลขลำดับทีมผู้สมัคร ที่ 1 – 18 จุดที่ 2 ห้องอนุบาลปีที่ 1/3 หมายเลขลำดับทีมผู้สมัคร ที่ 19 – 38 จุดที่ 3 ห้องอนุบาลปีที่ 1/4 หมายเลขลำดับทีมผู้สมัคร ที่ 39 – 58 จุดที่ 4 ห้องอนุบาลปีที่ 1/5 หมา
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อาคารพระสมุทรเมธี ชั้น 5 16 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-8.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 4 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]