หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]