หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 100 55 56.12% 26 26.53% 13 13.27% 4 4.08% 98
2 โรงเรียนวัดแพรกษา 67 34 53.97% 19 30.16% 4 6.35% 6 9.52% 63
3 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 45 31 72.09% 8 18.6% 2 4.65% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 49 24 53.33% 7 15.56% 8 17.78% 6 13.33% 45
5 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 35 20 57.14% 10 28.57% 2 5.71% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 39 20 51.28% 8 20.51% 4 10.26% 7 17.95% 39
7 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 41 16 43.24% 14 37.84% 1 2.7% 6 16.22% 37
8 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 34 16 48.48% 10 30.3% 2 6.06% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 46 16 39.02% 9 21.95% 10 24.39% 6 14.63% 41
10 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 28 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 43 15 40.54% 11 29.73% 7 18.92% 4 10.81% 37
12 โรงเรียนวัดสวนส้ม 36 15 44.12% 8 23.53% 7 20.59% 4 11.76% 34
13 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 37 14 37.84% 11 29.73% 7 18.92% 5 13.51% 37
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 25 14 56% 6 24% 5 20% 0 0% 25
15 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 33 13 39.39% 11 33.33% 5 15.15% 4 12.12% 33
16 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 36 13 38.24% 8 23.53% 8 23.53% 5 14.71% 34
17 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 28 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 5 18.52% 27
18 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 21 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 37 12 33.33% 11 30.56% 11 30.56% 2 5.56% 36
20 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 31 12 41.38% 6 20.69% 7 24.14% 4 13.79% 29
21 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 25 12 48% 4 16% 8 32% 1 4% 25
22 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 18 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนวัดคลองเก้า 34 11 35.48% 11 35.48% 4 12.9% 5 16.13% 31
24 โรงเรียนคลองบางปิ้ง 32 10 31.25% 13 40.63% 7 21.88% 2 6.25% 32
25 โรงเรียนป้วยฮั้ว 21 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนคลองใหม่ 20 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 16 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนดรุณรัตน์ 27 8 30.77% 7 26.92% 6 23.08% 5 19.23% 26
29 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 22 8 36.36% 7 31.82% 2 9.09% 5 22.73% 22
30 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 26 8 30.77% 6 23.08% 8 30.77% 4 15.38% 26
31 โรงเรียนวัดบางโปรง 22 8 36.36% 5 22.73% 8 36.36% 1 4.55% 22
32 โรงเรียนวัดสุขกร 20 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
33 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 24 7 33.33% 11 52.38% 2 9.52% 1 4.76% 21
34 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 18 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 3 16.67% 18
35 โรงเรียนคลองแสนสุข 26 7 28% 6 24% 7 28% 5 20% 25
36 โรงเรียนวัดใหญ่ 16 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 25 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 2 9.52% 21
39 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 19 6 35.29% 5 29.41% 6 35.29% 0 0% 17
40 โรงเรียนบุรารักษ์ 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
41 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 16 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนวัดคู่สร้าง 17 6 40% 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนดิษลี 15 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
44 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 15 6 40% 0 0% 4 26.67% 5 33.33% 15
45 โรงเรียนทรงวิทยา 16 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
46 โรงเรียนวัดกลาง 17 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
47 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 16 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
50 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 22 4 18.18% 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 22
51 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 26 4 20% 10 50% 4 20% 2 10% 20
52 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 18 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
53 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 24 4 17.39% 5 21.74% 10 43.48% 4 17.39% 23
54 โรงเรียนสุขเจริญผล 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 17 4 23.53% 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 17
56 โรงเรียนณัฎฐเวศน์ 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 16 3 20% 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 15
58 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนวัดครุใน 24 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
60 โรงเรียนศึกษาสรรค์ 22 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนนพคุณวิทยา 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนอาษาวิทยา 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
64 โรงเรียนวัดคลองมอญ 12 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
65 โรงเรียนคลองบางปู 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนวัดแหลม 12 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านบางจาก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 16 2 13.33% 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
71 โรงเรียนวัดแค 15 2 14.29% 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 15 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
73 โรงเรียนวัดครุนอก 15 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 13 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
75 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 11 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 11 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนวัดบางกระสอบ 10 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนวัดบางกอบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 15 1 7.14% 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
84 โรงเรียนสุมานัน 9 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
85 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนวัดบางขมิ้น 11 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
87 โรงเรียนวัดกองแก้ว 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
88 โรงเรียนคลองสำโรง 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
89 โรงเรียนประภามนตรี 2 10 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
90 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดป่าเกด 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนสิริเบญญาลัย 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
93 โรงเรียนศิริวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
95 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
97 โรงเรียนเทศบาลวัดแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนอุ่นอารี 7 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
99 โรงเรียนวัดรวก 8 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
100 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 6 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
101 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดบางด้วน 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]