สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 55 26 13 4 94
2 วัดแพรกษา 34 19 4 6 57
3 วัดชมนิมิตร 31 8 2 2 41
4 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 24 7 8 6 39
5 วัดด่านสำโรง 20 10 2 3 32
6 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 20 8 4 7 32
7 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 16 14 1 6 31
8 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 16 10 2 5 28
9 วัดโยธินประดิษฐ์ 16 9 10 6 35
10 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 16 7 2 2 25
11 วัดไตรสามัคคี 15 11 7 4 33
12 วัดสวนส้ม 15 8 7 4 30
13 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 14 11 7 5 32
14 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 6 5 0 25
15 วัดแหลมฟ้าผ่า 13 11 5 4 29
16 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 13 8 8 5 29
17 วัดบางหญ้าแพรก 13 4 5 5 22
18 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 13 4 1 3 18
19 คลองมหาวงก์ 12 11 11 2 34
20 วัดไตรมิตรวราราม 12 6 7 4 25
21 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 12 4 8 1 24
22 บ้านคลองหลวง 12 3 1 1 16
23 วัดคลองเก้า 11 11 4 5 26
24 คลองบางปิ้ง 10 13 7 2 30
25 ป้วยฮั้ว 10 6 1 2 17
26 คลองใหม่ 10 4 2 2 16
27 คลองนาเกลือน้อย 10 4 0 0 14
28 ดรุณรัตน์ 8 7 6 5 21
29 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 8 7 2 5 17
30 ศรีวิทยาปากน้ำ 8 6 8 4 22
31 วัดบางโปรง 8 5 8 1 21
32 วัดสุขกร 8 5 3 4 16
33 วัดมหาวงษ์ 7 11 2 1 20
34 อำนวยวิทย์ 7 7 1 3 15
35 คลองแสนสุข 7 6 7 5 20
36 วัดใหญ่ 7 4 2 2 13
37 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
38 พิบูลประชาบาล 6 6 7 2 19
39 วัดบางหัวเสือ 6 5 6 0 17
40 บุรารักษ์ 6 5 3 0 14
41 พร้านีลวัชระ 6 5 2 3 13
42 วัดคู่สร้าง 6 5 1 3 12
43 ดิษลี 6 3 0 1 9
44 เทศบาล 2 (วัดใน) 6 0 4 5 10
45 ทรงวิทยา 5 5 5 0 15
46 วัดกลาง 5 5 4 3 14
47 บ้านขุนสมุทรไทย 5 5 4 2 14
48 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 5 3 2 13
49 วัดบางน้ำผึ้งใน 5 3 1 2 9
50 สุขเจริญผลแพรกษา 4 11 4 3 19
51 วัดบางฝ้าย 4 10 4 2 18
52 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 4 6 3 5 13
53 วัดบางนางเกรง 4 5 10 4 19
54 สุขเจริญผล 4 5 1 0 10
55 เฉลิมไฉไลวิทยา 4 4 6 3 14
56 ณัฎฐเวศน์ 3 7 2 1 12
57 วัดปุณหังสนาวาส 3 6 4 2 13
58 วัดสำโรงเหนือ 3 6 1 1 10
59 วัดครุใน 3 5 5 2 13
60 ศึกษาสรรค์ 3 4 0 2 7
61 นพคุณวิทยา 3 3 4 2 10
62 อาษาวิทยา 3 3 2 1 8
63 พลอยจาตุรจินดา 3 3 1 3 7
64 คลองบางปู 3 2 3 3 8
65 วัดคลองมอญ 3 2 3 3 8
66 วัดแหลม 3 2 3 1 8
67 บ้านบางจาก 3 2 1 0 6
68 ชุมชนวัดสาขลา 3 1 3 1 7
69 เซนต์โยเซฟบางนา 3 0 0 0 3
70 นิลรัตน์อนุสรณ์ 2 7 4 2 13
71 วัดแค 2 7 4 1 13
72 คลองสองพี่น้อง 2 5 3 2 10
73 วัดครุนอก 2 4 4 2 10
74 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 2 4 3 3 9
75 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 2 4 1 0 7
76 วัดราษฎร์รังสรรค์ 2 3 2 1 7
77 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2 3 1 1 6
78 เซนต์ราฟาแอล 2 2 2 1 6
79 วัดบางกระสอบ 2 1 5 1 8
80 วัดบางกอบัว 2 0 0 0 2
81 เทศบาลวัดทรงธรรม 2 0 0 0 2
82 เซนต์โยเซฟทิพวัล 2 0 0 0 2
83 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 1 8 2 3 11
84 สุมานัน 1 4 4 0 9
85 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 1 4 1 1 6
86 วัดบางขมิ้น 1 3 4 2 8
87 วัดกองแก้ว 1 3 3 0 7
88 คลองสำโรง 1 3 2 4 6
89 ประภามนตรี 2 1 2 2 3 5
90 ทรงสรรพวิทย์ 1 2 2 0 5
91 วัดป่าเกด 1 2 1 1 4
92 สิริเบญญาลัย 1 2 1 1 4
93 ศิริวิทยา 1 2 1 0 4
94 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1 1 1 1 3
95 วัดศรีคงคาราม 1 1 0 1 2
96 บ้านขุนสมุทร 1 0 3 1 4
97 เทศบาลวัดแค 1 0 0 0 1
98 อุ่นอารี 0 3 3 0 6
99 วัดรวก 0 2 4 2 6
100 วัดท้องคุ้ง 0 1 2 0 3
101 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 1 1 0 2
102 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 1 0 0 1
103 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 2 0 2
104 วัดบางด้วน 0 0 0 2 0
รวม 706 526 341 224 1,573