สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 52 26 13 4 91
2 วัดแพรกษา 33 18 4 6 55
3 วัดชมนิมิตร 23 7 2 2 32
4 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 20 8 4 7 32
5 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 16 14 1 6 31
6 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 16 10 2 5 28
7 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 16 7 8 6 31
8 วัดด่านสำโรง 15 10 1 3 26
9 วัดโยธินประดิษฐ์ 15 9 10 6 34
10 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 14 11 7 5 32
11 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 6 5 0 25
12 วัดสวนส้ม 13 8 7 4 28
13 วัดบางหญ้าแพรก 13 4 5 5 22
14 วัดแหลมฟ้าผ่า 12 11 5 4 28
15 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 12 8 8 5 28
16 วัดไตรมิตรวราราม 12 5 7 4 24
17 คลองมหาวงก์ 11 10 10 2 31
18 บ้านคลองหลวง 11 3 1 1 15
19 วัดคลองเก้า 10 9 4 5 23
20 ป้วยฮั้ว 10 6 1 2 17
21 คลองใหม่ 10 4 2 2 16
22 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 10 3 8 1 21
23 วัดไตรสามัคคี 9 9 7 4 25
24 คลองบางปิ้ง 8 13 6 2 27
25 ดรุณรัตน์ 8 7 6 5 21
26 ศรีวิทยาปากน้ำ 8 6 8 4 22
27 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 8 6 2 2 16
28 คลองนาเกลือน้อย 8 3 0 0 11
29 วัดมหาวงษ์ 7 11 2 1 20
30 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 7 7 2 5 16
31 อำนวยวิทย์ 7 7 1 3 15
32 วัดบางโปรง 7 5 8 1 20
33 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 7 4 1 3 12
34 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 7 1 0 0 8
35 คลองแสนสุข 6 6 6 5 18
36 บุรารักษ์ 6 5 3 0 14
37 พร้านีลวัชระ 6 5 2 3 13
38 วัดสุขกร 6 4 3 4 13
39 ดิษลี 6 3 0 1 9
40 เทศบาล 2 (วัดใน) 6 0 4 5 10
41 พิบูลประชาบาล 5 6 6 2 17
42 ทรงวิทยา 5 5 5 0 15
43 วัดกลาง 5 5 4 3 14
44 บ้านขุนสมุทรไทย 5 5 4 2 14
45 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 5 5 3 2 13
46 วัดบางน้ำผึ้งใน 5 3 1 2 9
47 สุขเจริญผลแพรกษา 4 11 4 3 19
48 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 4 6 3 5 13
49 สุขเจริญผล 4 5 1 0 10
50 วัดใหญ่ 4 3 1 2 8
51 วัดบางฝ้าย 3 9 4 2 16
52 ณัฎฐเวศน์ 3 7 2 1 12
53 วัดปุณหังสนาวาส 3 6 4 2 13
54 วัดสำโรงเหนือ 3 6 0 1 9
55 วัดบางนางเกรง 3 5 9 4 17
56 วัดคู่สร้าง 3 5 1 3 9
57 ศึกษาสรรค์ 3 4 0 2 7
58 นพคุณวิทยา 3 3 4 2 10
59 อาษาวิทยา 3 3 2 1 8
60 พลอยจาตุรจินดา 3 3 1 3 7
61 คลองบางปู 3 2 3 3 8
62 วัดคลองมอญ 3 2 3 3 8
63 วัดแหลม 3 2 3 1 8
64 ชุมชนวัดสาขลา 3 1 3 1 7
65 เซนต์โยเซฟบางนา 3 0 0 0 3
66 นิลรัตน์อนุสรณ์ 2 7 4 2 13
67 วัดครุใน 2 5 4 2 11
68 คลองสองพี่น้อง 2 5 3 2 10
69 วัดบางหัวเสือ 2 4 5 0 11
70 วัดครุนอก 2 4 4 2 10
71 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 2 4 3 3 9
72 วัดราษฎร์รังสรรค์ 2 3 2 1 7
73 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 2 3 1 1 6
74 เซนต์ราฟาแอล 2 2 2 1 6
75 บ้านบางจาก 2 2 1 0 5
76 วัดบางกระสอบ 2 1 5 1 8
77 วัดบางกอบัว 2 0 0 0 2
78 เทศบาลวัดทรงธรรม 2 0 0 0 2
79 เซนต์โยเซฟทิพวัล 2 0 0 0 2
80 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 1 8 2 3 11
81 เฉลิมไฉไลวิทยา 1 4 5 3 10
82 สุมานัน 1 4 4 0 9
83 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 1 4 1 1 6
84 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 1 4 1 0 6
85 วัดบางขมิ้น 1 3 4 2 8
86 วัดกองแก้ว 1 3 3 0 7
87 คลองสำโรง 1 3 2 4 6
88 ประภามนตรี 2 1 2 2 3 5
89 ทรงสรรพวิทย์ 1 2 2 0 5
90 วัดป่าเกด 1 2 1 1 4
91 สิริเบญญาลัย 1 2 1 1 4
92 ศิริวิทยา 1 2 1 0 4
93 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1 1 1 1 3
94 วัดศรีคงคาราม 1 1 0 1 2
95 บ้านขุนสมุทร 1 0 3 1 4
96 เทศบาลวัดแค 1 0 0 0 1
97 วัดแค 0 7 4 1 11
98 อุ่นอารี 0 3 3 0 6
99 วัดรวก 0 2 4 2 6
100 วัดท้องคุ้ง 0 1 2 0 3
101 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 1 1 0 2
102 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 1 0 0 1
103 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 2 0 2
104 วัดบางด้วน 0 0 0 2 0
รวม 621 511 330 224 1,686