สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 24 18 8 50 52 26 13 4 91
2 วัดแพรกษา 10 13 5 28 33 18 4 6 55
3 วัดชมนิมิตร 8 2 4 14 23 7 2 2 32
4 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 3 0 9 14 6 5 0 25
5 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 5 6 4 15 20 8 4 7 32
6 วัดด่านสำโรง 5 2 4 11 15 10 1 3 26
7 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 4 4 4 12 16 10 2 5 28
8 คลองใหม่ 4 3 0 7 10 4 2 2 16
9 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 4 1 6 11 16 14 1 6 31
10 วัดบางหญ้าแพรก 3 0 1 4 13 4 5 5 22
11 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 3 0 0 3 5 5 3 2 13
12 วัดไตรมิตรวราราม 2 2 2 6 12 5 7 4 24
13 วัดสวนส้ม 2 1 2 5 13 8 7 4 28
14 คลองบางปิ้ง 2 1 1 4 8 13 6 2 27
15 พิบูลประชาบาล 2 1 0 3 5 6 6 2 17
16 วัดมหาวงษ์ 2 0 1 3 7 11 2 1 20
17 วัดบางน้ำผึ้งใน 2 0 0 2 5 3 1 2 9
18 สุขเจริญผล 2 0 0 2 4 5 1 0 10
19 เซนต์โยเซฟบางนา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
20 วัดบางกอบัว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1 5 3 9 14 11 7 5 32
22 วัดโยธินประดิษฐ์ 1 4 3 8 15 9 10 6 34
23 พร้านีลวัชระ 1 3 1 5 6 5 2 3 13
24 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 2 4 7 16 7 8 6 31
25 คลองนาเกลือน้อย 1 2 1 4 8 3 0 0 11
26 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 7 7 2 5 16
27 วัดบางโปรง 1 2 1 4 7 5 8 1 20
28 ป้วยฮั้ว 1 2 0 3 10 6 1 2 17
29 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1 2 0 3 4 6 3 5 13
30 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 1 2 4 8 6 8 4 22
31 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1 1 1 3 12 8 8 5 28
32 บ้านคลองหลวง 1 1 1 3 11 3 1 1 15
33 วัดคลองเก้า 1 1 1 3 10 9 4 5 23
34 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 1 1 3 7 1 0 0 8
35 ดิษลี 1 1 1 3 6 3 0 1 9
36 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 1 1 0 2 7 4 1 3 12
37 ทรงวิทยา 1 1 0 2 5 5 5 0 15
38 ชุมชนวัดสาขลา 1 1 0 2 3 1 3 1 7
39 ดรุณรัตน์ 1 0 1 2 8 7 6 5 21
40 วัดสุขกร 1 0 1 2 6 4 3 4 13
41 คลองสองพี่น้อง 1 0 1 2 2 5 3 2 10
42 วัดกลาง 1 0 0 1 5 5 4 3 14
43 สุขเจริญผลแพรกษา 1 0 0 1 4 11 4 3 19
44 ศึกษาสรรค์ 1 0 0 1 3 4 0 2 7
45 วัดแหลมฟ้าผ่า 0 5 4 9 12 11 5 4 28
46 คลองมหาวงก์ 0 4 2 6 11 10 10 2 31
47 อำนวยวิทย์ 0 2 2 4 7 7 1 3 15
48 วัดไตรสามัคคี 0 2 1 3 9 9 7 4 25
49 คลองแสนสุข 0 2 1 3 6 6 6 5 18
50 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 0 2 0 2 8 6 2 2 16
51 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 0 1 2 3 10 3 8 1 21
52 คลองบางปู 0 1 1 2 3 2 3 3 8
53 ทรงสรรพวิทย์ 0 1 1 2 1 2 2 0 5
54 เทศบาลวัดทรงธรรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดปุณหังสนาวาส 0 0 2 2 3 6 4 2 13
56 บ้านขุนสมุทรไทย 0 0 1 1 5 5 4 2 14
57 วัดใหญ่ 0 0 1 1 4 3 1 2 8
58 วัดบางนางเกรง 0 0 1 1 3 5 9 4 17
59 วัดคู่สร้าง 0 0 1 1 3 5 1 3 9
60 พลอยจาตุรจินดา 0 0 1 1 3 3 1 3 7
61 วัดคลองมอญ 0 0 1 1 3 2 3 3 8
62 วัดครุใน 0 0 1 1 2 5 4 2 11
63 วัดครุนอก 0 0 1 1 2 4 4 2 10
64 วัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
65 เทศบาลวัดแค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บุรารักษ์ 0 0 0 0 6 5 3 0 14
67 เทศบาล 2 (วัดใน) 0 0 0 0 6 0 4 5 10
68 วัดบางฝ้าย 0 0 0 0 3 9 4 2 16
69 ณัฎฐเวศน์ 0 0 0 0 3 7 2 1 12
70 วัดสำโรงเหนือ 0 0 0 0 3 6 0 1 9
71 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 3 3 4 2 10
72 อาษาวิทยา 0 0 0 0 3 3 2 1 8
73 วัดแหลม 0 0 0 0 3 2 3 1 8
74 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 7 4 2 13
75 วัดบางหัวเสือ 0 0 0 0 2 4 5 0 11
76 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 0 0 0 0 2 4 3 3 9
77 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 0 0 0 0 2 3 1 1 6
78 เซนต์ราฟาแอล 0 0 0 0 2 2 2 1 6
79 บ้านบางจาก 0 0 0 0 2 2 1 0 5
80 วัดบางกระสอบ 0 0 0 0 2 1 5 1 8
81 เซนต์โยเซฟทิพวัล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 8 2 3 11
83 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 0 0 1 4 5 3 10
84 สุมานัน 0 0 0 0 1 4 4 0 9
85 อนุบาลเทศบาลบางเมือง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
86 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
87 วัดบางขมิ้น 0 0 0 0 1 3 4 2 8
88 วัดกองแก้ว 0 0 0 0 1 3 3 0 7
89 คลองสำโรง 0 0 0 0 1 3 2 4 6
90 ประภามนตรี 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5
91 วัดป่าเกด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
92 สิริเบญญาลัย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
93 ศิริวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
94 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 0 0 0 0 1 1 1 1 3
95 วัดศรีคงคาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
96 บ้านขุนสมุทร 0 0 0 0 1 0 3 1 4
97 วัดแค 0 0 0 0 0 7 4 1 11
98 อุ่นอารี 0 0 0 0 0 3 3 0 6
99 วัดรวก 0 0 0 0 0 2 4 2 6
100 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 วัดบางด้วน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 118 111 92 321 621 511 330 224 1,462